Flere innvandrere i jobb

JOBB: Nysatsing fører til at flere innvandrere får jobb.

Oslo (NTB): Nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet viser at ni prosent av de nyansatte i 25 statlige virksomheter i fjor hadde innvandrerbakgrunn.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen utfordret for ett år siden 32 heleide statlige virksomheter til å innkalle minst én kvalifisert person med innvandrerbakgrunn til jobbintervju. Undersøkelsen tyder på at oppfordringen har ført fram, skriver Dagens Næringsliv.

- Intervju er en forutsetning for å få jobb. Omkring én av tre som ble innkalt til intervju, fikk jobb, sier Hanssen.

Han viser til at ni prosent av alle nyansatte representerer drøyt 1.100 personer. De ni prosentene er høyere enn andelen med innvandrerbakgrunn i befolkningen som helhet.

- Stillingsannonser er endret slik at 17 virksomheter oppgir at de oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Tiltakene må videreføres, sier Hanssen, som opplyser at målet er at staten som arbeidsgiver skal speile mangfoldet i befolkningen.

Virksomhetene spenner fra helseforetakene, Posten og NSB, til bedrifter som Vinmonopolet, Statskog og Norsk Tipping.

AKTUELT