Flere barn med kreft

Stadig flere europeiske barn får kreft. Men årsakene til denne økningen er ukjent.

Kreft hos barn er heldigvis fortsatt en sjelden diagnose.

Men de siste årene har risikoen for forskjellige kreftsykdommer økt jevnt og trutt hos europeiske barn.

En prosent mer
En undersøkelse av tall fra 19 europeiske land viser at forekomsten av kreft hos barn har steget med omtrent én prosent i løpet av perioden 1970 - 1999.

Undersøkelsen omfatter 113.000 krefttilfeller i denne perioden. Resultatene er publisert i det anerkjente legetidsskriftet The Lancet.

Flere overlever
Tallene viser at risikoen for kreft ligger på omtrent 140 tilfeller pr. million barn. Blant ungdom er det tilsvarende tallet 157 av en million.

De fleste former for kreft ble oppdaget oftere hos barn. De litt eldre ungdommene har først og fremst hatt en økning i svulster i sentralnervesystemet, skriver danske Dagens Medicin.

Heldigvis fører bedre behandling også til at stdig flere barn overlever alvorlige kreftsykdommer. Tre av fire barn i Vest-Europa kan regne med å overleve kreft i ung alder.