Dyrt å være sunn

Grønnsaksprisene øker mer enn prisene på annen mat, viser ferske tall.

 Foto: Foto: Colourbox.com
Foto: Foto: Colourbox.comVis mer

Fra 1998 til 2007 har prisene på grønnsaker steget med 27 prosent.

Til sammenligning har matvareprisene generelt steget med 12 prosent i samme tidsrom, ifølge rapporten Utviklingen i norsk kosthold 2007.

- Dette er uheldig, sier avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Sosial- og helsedirektoratet til Matportalen.

Prisene på kjøtt har gått opp fem prosent mens prisene på sukker, sjokolade og andre sukkervarer er opp 14 prosent.

Siden 1999 har grønnsaksforbruket økt fra ca. 60 til 64 kilo per innbygger per år.

- Det hadde vært ønskelig med en større økning i grønnsaksforbruket. Derfor er det ugunstig at prisen på grønnsaker øker mer enn prisen på annen mat, sier Rimestad.