Vinnerne og taperne etter terroren

Tallene fra Oslo Børs viser tydelig hvor ulikt terroren rammer selskapene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Mest berørt

 • Royal Carribian Cruises er redusert med 62,88 % siste måned.
 • Stepstone har gått ned med 46,02 % siste måned.
 • Fast Search & Transfer har gått ned med 43,33 % i samme tidsrom.
 • Storebrand er redusert med 22,86 % den samme måneden.

  Ellers er store selskaper som Orkla, Hydro og Tomra hardt rammet.

  Minst berørt

  Tallene for den siste måneden sett under ett, viser at få selskaper har steget i verdi. Men mange er lite berørt av katastrofen og konsekvensene av den.

 • Tandberg - opp 2.04 %.
 • Olav Thon Eiendom - ned 4.85 %.
 • Reitan Narvesen - ned 7.09 %.
 • Elkem - ned 8.05 %.
 • BN Bank - ned 8.91 %.
 • Statoil - ned 10.57 %.