Du trenger ikke å tippe for å bli rik. Start heller for deg selv. Foto: tg
Du trenger ikke å tippe for å bli rik. Start heller for deg selv. Foto: tgVis mer

Vil du starte en bedrift?

Går du med en gründer i magen, og ønsker å starte ditt eget bokforlag, eller internettselskap? Har du verken penger eller gode venner som vil arbeide gratis ? Heldigvis har staten flere gode støtteordninger for deg som vil starte din egen bedrift. DinSide forteller deg hvordan du går frem for å bli den neste Bill Gates.

Har du kompetanse og en produktidé som du ser et marked for,kan nettopp det å etablere egen virksomhet skape muligheter og utfordringer du sjelden vil oppleve som lønnsmottager. Det er en stor risiko å starte opp for seg selv, men gevinster i form av høy avkastning, personlig utvikling og erfaring kan kompensere denne satsingen.

Veien til suksess

Hva er det som gjør at noen blir rike, mens andre går konkurs? Hva skiller de som lykkes i etableringen fra de som mislykkes? Det finnes ingen garantert oppskrift til suksess, men å ha en unik produktidé i kundens øyne er et viktig kriterium.

Du som etablerer må ha faglig dyktighet, entusiasme, forretningssans, pågangsmot, være realistisk, og tenke strategisk. Det første du bør gjøre er å lage en forretningsplan. Denne planen skal beskrive alle forhold som er av forretningsmessig interesse, og kan ta fra en til tre måneder å lage.

Forretningsplanen er dokumentet du skal vise potensielle investorer, og skal beskrive den beste måte å realisere forretningsidéen med minst mulig risiko.
Dokumentet skal bygge på objektive fakta, og skal overbevise de som får se den om at ditt produkt er verdt å satse penger på. Du må innhente informasjon om markedet, fortelle om bransjen du skal etablere deg i, og beskrive kapitalbehovet.

Finansiering

Finansiering er et spørsmål om å bevise at ditt prosjekt er bedre enn andre alternativer. De som investerer eller låner ut penger er som regel opptatt av tre ting: Det er avkastning, likviditet og risiko. Setter de pengene i banken får de markedsrente, f.eks. 6%. I tillegg kan de når som helst disponere pengene til andre formål og sannsynligheten for at pengene går tapt er nesten lik null.

Investorer kan også kjøpe aksjer på Oslo børs hvor avkastningen på investert kapital kanskje er 15%, likviditeten avhenger at det er andre som er villige til å kjøpe aksjene, og risikoen er som oftest moderat. Dersom ditt prosjekt skal være mer attraktivt enn både børs og bank, bør du kunne tilby større avkastning, f.eks 20 %, og være såpass tillitskapende at risikoen er akseptabel.

Skal du skaffe deg finansiering, er det viktig at du har laget en oversikt over hvor stort kapitalbehov du har og hva pengene skal brukes til. I en oppstartsfase, er det gjerne budsjetter som omfatter investeringer og drift som er de mest aktuelle. De ulike finansieringskildene er sparepenger, venner og familie, driftskreditt/pantelån fra bank, leverandørkreditt, og etablererstipend (tilskudd fra staten via fylkeskommunen).

Etablererstipend

Etablererstipendet skal motivere personer til å starte egen næringsvirksomhet som kan skape lønnsomme og varige arbeidsplasser. Høyeste stipend per person er 200 000 kroner og beløpet er skattepliktig. Hvor mye du kan få i stipend vil avhenge av dine antatte kostnader, og hvor lang tid utviklings- eller etableringsfasen forventes å ta. Søknadsskjema får du fra nærmeste arbeidskontor. Når du søker om etablererstipend må du også legge ved en fremdriftsplan. Det utfylte søknadsskjemaet sendes ditt nærmeste SND-kontor. (Statlig nærings- og distriktsutvikling).

Formelle krav

For å etablere en bedrift i Norge må du være myndig og over 18 år. Du må også registrere bedriften i enhetsregisteret i Brønnøysund. Om du ikke selv er spesielt kunnskapsrik på regnskap og skatt, bør du ha kontakt med en autorisert regnskapsfører som kan føre regnskapet ditt. Konsentrer deg heller om det du er god til å gjøre, og skap inntekter i stedet for å bruke tiden på noe som i verste fall kan koste deg dyrt fordi du ikke behersker det. Hvis du selger en vare eller tjeneste som er momspliktig må du også huske å kontakte Fylkesskattekontoret for å bli momsregistert.

Selskapsform

Når du skal velge selskapsform, finnes det flere alternativer: Enkelmannsforetak, delt ansvar og forskjellige typer ansvarlig selskap. Forskjellen mellom delt ansvar og ansvarlig selskap ligger i at eierne i et delt ansvarlig selskap hefter for gjelden i forhold til den eierandel de har i selskapet. Med ansvarlig selskap er alle i prinsippet solidarisk ansvarlige og kreditor kan kreve inn hele gjelden hos den som har penger. Velger du å etablere et aksjeselskap, er dette en gjennomregulert selskapsform med en rekke formelle krav. En fordel med aksjeselskapet fremfor det ansvarlige selskapet, er at det er et eget rettssubjekt og kreditorene har i utgangspunktet bare dekning i selskapets egenkapital.

Mer info

Ønsker du mer informasjon eller hjelp til etablering av bedrift kan du ringe gratis til Narviktelefonene, 800 33 840. Narviktelefonene tilbyr rask og oppdatert informasjon om temaer som finansiering, myndighetenes krav til bedrifter, og rådgivning. Du kan også lese statens råd til nyetablering på internett http://www.bedin.no, eller bruke Universitetet i Oslos innovasjonsforum. Er du heldig kan du også få plass i forskningsparken i Oslo, som er innflyttningsklar i 1999. Dette skal bli et av Norges mest innovative og kreative forum for nyetablerte teknologi- og kunnskapsbedrifter.