Vil du ha en lederjobb?

Du er vel overkvalifisert for denne jobben?

Ja det er mulig det, men store firmaer trenger sterke ledere. Et voksende, energisk firma har alltid bruk for flinke mennesker. Vær derfor nøye med å poengtere at du er interessert i en langvarig stilling, og at du på lang sikt vil være en bedre tilvekst til firmaet enn en annen med mindre erfaring.

Hvordan er du som leder?

Hva som kjennetegner en god leder er umulig å si. Noen firmaer er ute etter en "sterk mann" som kan foreta den nødvendige snuoperasjonen i bedriften. Andre firmaer vil derimot vektlegge evnen å få medarbeiderne til å bruke sine kreative evner, og delegere arbeidsoppgavene. Felles for enhver god leder er allikevel at jobben blir gjort slik at eierne blir fornøyd. Finn derfor ut hva nettopp "din" bedrift trenger mest.

Er du en god leder?

Her bør du gi eksempler fra tidligere erfaringer. Evne til langsiktig planlegging og organisering, flink til å motivere medarbeidere også videre.

Beskriv en situasjon eller hendelse som du burde ha løst bedre.


Vær så positiv som mulig, husk at det viktigste er å vise at du har evnen til å lære av dine feilvurderinger.

Hva vil du prioritere når du skal ansette medarbeidere?

Kunnskaper, initiativ og sosiale antenner.

Har du noengang sparket noen?

Hvis ja, hva var grunnen, og hvordan taklet du det? Som regel er en oppsigelsesprosess svært ubehagelig, og det skal du ikke være redd for å si.

Hva mener du er det vanskeligste ved å være leder?

Å si opp folk er et godt eksempel. Andre ting som går igjen er å få ting gjort innen de gjeldende budsjettrammer.

Hva tror du dine underordnede synes om deg som sjef?

Her bør du svare ærlig! Husk at dette er opplysninger som bare er en telefon unna.

Hva er din største svakhet som leder?

Vi har alle våre særegenheter som vi kan gjøre bedre. Vær kritisk til egne svakheter, men avslutt helst i en positiv tone: " Jeg er ikke så flink til å irettesette medarbeidere, så jeg prøver alltid å begynne med noe positivt først".

Tilbake til 3030 TARGET="_top" title="DinSides intervjutips!">hovedartikkelen.