Vikartallene for europeiske land

Som tabellen viser, er Norge best i Europa når det gjelder antall vikarer som får fast jobb.

Vikarer som får fast jobb
LandAndel
1. Norge71 %
2. Østerrike70 %
3. Storbritannia67 %
4. Nederland64 %
5. Danmark62 %
6. Portugal54 %
7. Tyskland53 %
8. Italia52 %
8. Irland52 %
10. Hellas47 %
11. Belgia42 %
12. Frankrike38 %
13. Spania34 %
Tallene avrundet til nærmeste hele tall. Andel midlertidig ansatte som har gått over i fast jobb i løpet av to år fordelt på land i Europa. Kilde: OECD.