Vikarer kan ha rett på jobb

Oslo (NTB): Mange midlertidig ansatte uten kontrakt har rett på fast jobb. Det er blitt klart etter at en kirkegårdsansatt i Kristiansand vant fram i Høyesterett.

Vikar var fast ansatt

Renatha Bjørgo fra Kristiansand arbeidet lenge som kirkegårdsgartner uten skriftlig kontrakt. Arbeidsgiveren mente hun var vikar, men nå har Høyesterett slått fast at hun var fast ansatt.

Bjørgo begynte hos kirkevergen i byen våren 2003. Hun fikk sesongarbeid som gartner. Men da sesongen var over, fortsatte hun rett og slett i jobben til over sommeren 2004. Samme høst ble det inngått en avtale mellom kirkevergen og Kristiansand kommune.

Jobben forsvant

- Det var litt spesielt at jeg hadde gått uten kontrakt i over halvannet år uten fornyelse, sier Bjørgo til NRK.

 Foto: Constantin Kammerer
Foto: Constantin Kammerer Vis mer


Kirkegårdsarbeiderne ble overført til parkvesenet i Kristiansand kommune, men avtalen omfattet bare dem som var fast ansatt fra 1. januar 2003. Da forsvant jobben hennes.

Høyesterett sier i sin konklusjon at hvis det ikke finnes en kontrakt, er det arbeidsgiveren som må bevise at jobben er midlertidig.

Ifølge arbeidsrettsprofessor Henning Jakhelln stiller dommen strenge krav til svært klare beskjeder til arbeidstakere.

Slurv

- Bruken av midlertidig ansettelse er utstrakt i Norge. Og at det forekommer slurv, er opplagt. De store arbeidsgiverne har et særlig ansvar for å etterleve de mange bestemmelsene. Man stiller strengere krav til dem enn til mindre arbeidsgivere med kanskje bare noen få ansatte, sier jusprofessoren.

Bjørgo ble tilkjent erstatning på 220.000 kroner og saksomkostninger på 260.000. Hun vant da saken gikk for tingretten, men tapte i lagmannsretten før hun vant endelig fram i landets øverste domstol.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kilde: NTB