Vikarens pensjonsmareritt

Det aller verste som kan hende en vikar, er å havne på en arbeidsplass hvor det er avtalt frivillig pensjonssparing for de ansatte.

Grandios felle

Det er lite i pensjonsreformen som er egnet til å glede arbeidstakere som jobber i mindre enn 12 måneder på en arbeidsplass.

Som du vel har fått med deg, skal de aller fleste arbeidsgivere spare omtrent to prosent av sine ansattes lønninger til pensjon, med virkning fra lørdag (1. juli 2006).


Men for deg som fortsatt lever livet som midlertidig ansatt, kan det være en grandios felle å tro at du dermed er sikret pensjonsrettigheter ut over Folketrygdens ytelser.

Første felle

Det første problemet er at ordningen med obligatorisk tjenestepensjon overhodet ikke omfatter arbeidstakere som jobber i en bedrift i mindre enn ett år.

"Arbeidstakere må ha arbeidet i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg de opptjente pensjonsrettighetene", skriver regjeringen i i sin svartjeneste om obligatorisk tjenestepensjon.

Klarere kan det ikke sies - før du har jobbet et sted i et helt år, kan du skyte en hvit pil etter å få ett øre i pensjon ut over hva Folketrygden kan tilby.

Men dette er slett ikke det verste som kan hende den evige vikaren: Det aller verste som kan hende, er at du får jobb i mindre enn tolv måneder på en arbeidsplass hvor arbeidstakerne har innført frivillig pensjonssparing i tillegg til de obligatoriske to prosentene. Dette er det nemlig anledning til.

Andre felle er verst

Foto: Elisabeth Dalseg. Vis mer


Hvis de ansatte i bedriften ønsker det, skal de på frivillig basis kunne spare mer til pensjonen enn minimumsbeløpet på to prosent. Arbeidstakers tilskudd til en pensjonsordning kan ikke utgjøre mer enn halvparten av innskuddet eller premien som skal betales.

Arbeidstakere kan altså bli enige med arbeidsgiver om å spleise fifty-fifty, og spare slik at inntil fire prosent tilsammen blir spart - og to prosent av lønna trekkes av den enkeltes lønn.

For den evige vikar, er det imidlertid ett stort problem: En enkelt ansatt kan ikke unntas fra en slik spareordning, og vedkommende vil ikke få pensjonsrettighetene av sin del av den "frivillige" sparingen.

- En slik ordning vil i praksis ikke være frivillig for den enkelte - det vil være alle arbeidstakere ved den enkelte arbeidsplass eller ingen som deltar, forteller Leder pensjon Johan Aasen i Skagenfondene.

Vi har spurt Kredittilsynet om de "frivillige" trekkene på to prosent av lønnen vil være mulig å ta med seg som opptjente pensjonsrettigheter, for en som har jobbet i mindre enn 12 måneder.

Myndighetene gir oss liten grunn til optimisme på vegne av korttidsansatte:

- Ved opphør av medlemskap i pensjonsordningen, beholder medlemmet sin rett til den pensjonskapital som er opptjent ved fratredelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom medlemskapet har vart kortere enn 12 måneder. Utgangspunktet er da at den oppsparte pensjonskapital tilføres innskuddsfondet. Det foreligger ikke unntaksbestemmelser som regulerer at innskudd fra medlemmene ikke skal tilføres innskuddsfondet. Kredittilsynet har ikke foretatt en selvstendig tolkning av ordlyd og hensyn, men må ut fra en foreløpig vurdering konstatere at loven ikke skiller mellom ordninger med innskudd fra medlemmene og ordninger uten, skriver seksjonssjef Hanne Myre i Kredittilsynet til DinSide.

DS: Ansatte på midlertidig basis må vel i utgangspunktet legge til grunn at KTs foreløpige vurdering er den som gjelder?

- Ja, det må bli konklusjonen. Du har noe av samme problemstilling i offentlige ordninger der arbeidstakeren betaler inn to prosent av lønnen, skriver Myre.

Tørk tårene, knytt nevene!

Foto: Keith Syvinski Vis mer


Skagenfondene advarer arbeidstakere mot å inngå frivillige spareordninger av denne typen av to grunner: Den ene grunnen er risikoen for at innskuddene ikke vil følge den enkelte ansatte før etter 12 måneder.

Den andre grunnen, er at løsningen kan vise seg lite gunstig skattemessig:

Skattefordelen av pensjonsinnskuddene ved en frivillig ordning vil være 28 prosent av hvert innskudd. Ved utbetaling vil imidlertid beløp beskattes som pensjon, som etter dagens regler betyr inntil 43,5 prosent skatt.

Skagenfondene mener at dette er spikeren i kista for lønnsomheten av en frivillig spareordning for ansatte.

- Det vi anbefaler i stedet, er at folk sparer allerede beskattede penger på vanlig måte i fondsprodukter. Skatten er da begrenset til 28 prosent av verdistigningen av sparepengene, og risikoen for at man ikke får med seg noe som helst er eliminert, sier Aasen.