- Vi vil tenke friskt

Vi har det så godt i Norge, og allikevel er vi så syke. Hele 6.094.385 arbeidsdager gikk tapt i 2005 på grunn av legemeldt sykefravær. Les om bedriften som satser aktivt på å forebygge sykdom.


Norge er et av verdens rikeste land. Vi har høy levestandard og god tilgang til leger - allikevel er sykefraværet så høyt som 6,7 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Og ikke nok med det - tallet gikk opp fra 6,4 prosent i 2004.

De aller fleste jobber på kontor: Tall fra SSB viser at hele 73 prosent av de sysselsatte i Norge har typiske kontorjobber, mens kun 27 prosent er bønder, fiskere, håndverkere, operatører og lignende. Det er også innenfor kontor, kundeservice, salg, service og omsorgsyrker det er høyest sykefravær, samt i yrker uten krav til utdanning.

Likevel er det arbeidsmiljøet i industrien det forskes mest på.

Professor Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt sier det ennå er gjort lite forskning på de nye yrkene, ifølge Newswire. Jobbsituasjonen har flere likhetstrekk med samlebåndsarbeid. - Følelsen av press og ufrihet kan være medvirkende til høyt sykefravær, sier Knardahl.

Selv om regjeringen jobber med å få ned sykefraværet, blant annet ved å inngå en avtale om inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet, skjer det motsatte. Er det på tide å tenke nytt? Et firma som tar skjeen i egen hånd, og satser på forebyggende helsearbeid, er Norsk Tipping.

Gambler ikke med helsa. Foto: Norsk Tipping. Foto: Norsk Tipping
Gambler ikke med helsa. Foto: Norsk Tipping. Foto: Norsk Tipping Vis mer


Satser på helhet

For tre år siden la Norsk Tipping om den tradisjonelle bedriftshelse-tjenesten, og ansatte sin første frisklivskonsulent. Bedriftens sykepleier skulle gå av med pensjon, og foreslo at bedriftshelsetjenesten skulle gi et bredere tilbud til de ansatte.

- Vi bestemte oss for å ta færre blodprøver og jobbe mer forebyggende. Ha et bredere syn på helse, psykisk helse og arbeidsmiljø, sier Gro Sørbø, organisasjons- og personaldirektør i Norsk Tipping. - Vi vil tenke friskt hele veien, tenke løsninger.

Ifølge Sørbø har det vært en markant forbedring i arbeidsmiljøet siden frisklivskonsulenten begynte. - Det har vært veldig verdifullt for oss, vi har fått et mer integrert HR-arbeid. Frisklivskonsulenten har mer innsyn og kunnskap om selskapet. HMS-arbeidet er ikke så løsrevet som den gamle, tradisjonelle bedriftshelsetjenesten var.

Frisklivskonsulenten jobber i forhold til IA, som rådgiver, som veileder for ledere, med helse og psykisk helse. Medarbeidere kan ta kontakt med konsulenten for å få veiledning i forhold til ting som ikke fungerer bra. Hun legger også opp individuelle treningsplaner. - Hun som har stillingen nå er fysioterapeut, sier Sørbø. - Dermed kan hun ta tak i nakkeplager, noe som gjør at vi kan unngå lengre sykefravær. Hun har hatt tett kontakt med fastlege, og hun følger opp medarbeidere som er syke.

I tillegg samarbeider frisklivskonsulenten med kantina, om kosthold. For firmaet er det viktig å gjøre tiltak som kan dra i riktig retnig. - Men det er lov å kose seg, forsikrer Sørbø. - Det viktigste er at vi prøver å se hva som er riktig for den enkelte. Vi prøver å være løsningsorienterte, og ikke bare se problemer.

IA-bedrift

Uavhengig av ansettelsen av frisklivskonsulenten, ble Norsk Tipping en IA-bedrift. En IA-avtale skal blant annet forebygge sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet.

- Det var riktig for oss å bli en IA-bedrift, det har vært veldig nyttig, sier Sørbø.

Bedriften har fått en egen kontakperson i Trygdeetaten, som gir faglige råd og veiledning, blant annet om lovverket. - Hjelpen fra denne rådgiveren gjør at vi kan jobbe mer helhetlig, sier Sørbø. - Alle lederne og alle medarbeidere får opplæring i hvordan man er en IA-bedrift. For oss handler det om balanse og ansvar. Å være en IA-bedrift gir oss en struktur, rutiner som hjelper både når det kommer til å melde fra om forskjellige forhold, og til å følge opp.

"Tippinga" går for helse. Illustrasjonsfoto: Carien van Hest. Foto: Carien van Hest
"Tippinga" går for helse. Illustrasjonsfoto: Carien van Hest. Foto: Carien van Hest Vis mer


Aktive ansatte

Norsk Tipping har et aktivt bedriftsidrettslag, som organiserer sosiale tiltak sammen med frislivskonsulenten. Bedriften synes det er viktig at de ansatte også selv tar initiativ.

I tillegg har Norsk Tipping satt opp "Gangelaget" - en konkurranse hvor man konkurrerer med seg selv om å gå så mye som mulig hver dag. - Vi noterer hvor mye vi har gått hver dag, og så er det litt småpremiering underveis, for å motivere oss til å gå mer. Gangelaget begynner på Lindesnes fyr i sør-Norge, og målet er å nå nordkapp. - Gangelaget har fått oss til å komme i gang med å røre på oss, sier Sørbø. Hun ler og legger til at hun nå er på Holmestrand.

Lønnsom investering

- Stillingen som frisklivskonsulent er en lønnsom investering, sier Sørbø.
- Mange andre virksomheter kunne med fordel ha byttet bort en kontorstilling mot en friskvernstilling.

Hun forteller at sykefraværet har gått litt opp og litt ned de siste årene, men totalt sett har de hatt en nedgang.

Ifølge SSB har 99,5 prosent av norske foretak under 100 ansatte. I Norsk Tipping er det 360 ansatte - en ganske stor bedrift med andre ord. Det hadde kanskje ikke lønt seg like mye for en bedrift med 30 ansatte å ha en frisklivskonsulent på heltid?


- Flere firmaer kunne jo ha delt på én, ler Sørbø, som i disse dager skal ansette en ny person til stillingen som frisklivskonsulent. - Vi har fått veldig mange gode søkere, sier hun.

Kanskje Norsk Tipping kan være til inspirasjon for andre firmaer - så kan søkerne som ikke får jobbe på "Tippinga" gjøre nytte for seg med å forebygge helseskader i andre bedrifter.

Kilde: SSB.