Vi vil ha mer ferie

Stadig flere foretrekker lengre ferie fremfor økt lønn eller høyere pensjon. Selv om høyere pensjon er klart mest lønnsomt av de tre alternativene. Hva ville du velge?

Vil ha mer ferie

41 prosent ønsker lengre ferie, og det er en økning på åtte prosentpoeng fra tilsvarende måling for ett år siden. Det viser Pensjonsbarometeret, som Norsk Respons har utarbeidet på oppdrag fra pensjonsselskapet Vital. Undersøkelsen gjennomføres hvert kvartal.

34 prosent svarte økt lønn, 21 prosent høyere pensjonsytelser og fire prosent var usikre på spørsmålet "Dersom du skulle velge mellom økt lønn, høyere pensjonsytelser og lengre ferie; hva ville du da velge?"

Wenche Seljeseth, utviklingsdirektør i Vital Forsikring. Foto: Vital.
Wenche Seljeseth, utviklingsdirektør i Vital Forsikring. Foto: Vital. Vis mer


- Dette er nok et tegn på at vi har det veldig bra her i landet, at lønnen er tilstrekkelig og at folk heller vil dempe tidspresset i hverdagen gjennom mer ferie, sier utviklingsdirektør Wenche Seljeseth i Vital.

Tendensen i Pensjonsbarometeret er tydelig: Stadig flere foretrekker lengre ferie, mens stadig færre lar seg lokke med høyere pensjon. Lagt økonomiske betraktninger til grunn, skulle konklusjonen vært motsatt.

52.000 ekstra i pensjon

Mens det er vanskelig å sette en prislapp på ferien, viser beregninger at det er mye å hente i kroner og øre på at pensjonsordningen på jobben blir styrket. Det viser følgende regnestykke:

Ferie, lønn eller pensjon

Hva ville du velge? (Avsluttet)
Mer ferie(47%) 151
Mer lønn(33%) 105
Mer pensjon(20%) 63
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Med utgangspunkt i en 37-årig med en årslønn på 300.000 kroner, vil en økning i årlig innskudd til pensjonsordningen fra to til fire prosent bety 52.000 kroner i ekstra pensjon hvert år fra fylte 67 år til 77 år. I tillegg kommer skatteeffekten; det er lavere skatt på pensjon enn på lønn. (NB. Regnestykket er basert på en rekke forutsetninger knyttet til avkastning, inflasjon og lønnsvekst.)

- Én krone i pensjon er mer verdt enn én krone i lønn. Verdt å ha med seg foran vårens lønnsoppgjør, synes Wenche Seljeseth.

Ifølge Pensjonsbarometeret er det særlig de eldre som foretrekker høyere pensjon, mens de yngre prioriterer økt lønn. Ferieønsket er jevnt fordelt på alder.

Et paradoks

Undersøkelsen bekrefter for øvrig at pensjonsparadokset består. Et stort flertall av de spurte ønsker å gå av tidlig med pensjon, de forventer høy pensjon, og de ser behov for tilleggssparing utover folketrygden. Like fullt er det bare én av tre som svarer at de sparer til egen pensjon. Andelen er den laveste siden Pensjonsbarometeret ble etablert i 2005.

Kilde: Vital Forsikring.

Mer om lønn, ferie og pensjon: