Verre i det offentlige

Det er flere konflikter og dårligere samarbeidsklima i offentlige virksomheter enn i private bedrifter.

<center>Verre i statskorridorene.
Verre i statskorridorene.Vis mer

 • 36 prosent av offentlig ansatte har opplevd konflikter med ledelsen. Gjennomsnittstallet er 33 prosent.
 • 24 og 26 prosent melder om konflikter med kolleger. Snittet er 18 prosent.
 • Best i det små

  Dette kommer fram i Levekårsundersøkelsen i regi av Statistisk sentralbyrå.

  Lavest konfliktnivå er det i små virksomheter med færre enn 20 ansatte. Drøyt 20 prosent av de ansatte her rapporterer om konflikter.

  Levekårsundersøkelsen viser at ansatte i små virksomheter også har mest innflytelse over egen arbeidsdag.

  Flest kvinner

  Det fysiske arbeidsmiljøet er blitt littegrann bedre. Særlig muskel- og skjelettplager er mindre utbredt, fra å ramme 24 prosent av de ansatte i 1996 til 20 prosent i 2000.

  Rundt tre av ti kvinner i alderen 45-66 år, som er den mest utsatte gruppa, sier at de er plaget - mot kun 15 prosent av menn i samme aldersgruppe.

  27 prosent av alle ansatte sa at de kjente seg nedfor en gang i måneden eller oftere på grunn av forhold på jobb. Kvinner opplever dette i større grad enn menn.