Verneplikt

Fortsatt er det en fordel å ha avtjent verneplikten.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Både i Manpower og Mercuri Urval ses det som positivt om du har vært i militæret eller gjennomført sivil verneplikt.

Om system

- Vi snakker her om en plikt. Altså er det en fordel å ha avtjent verneplikten. Vi vil spørre om årsaken til at du eventuelt ikke har avtjent den, sier Truls Frogner i Manpower - som mener du kan lære mye i militæret.

- Du lærer mye om blant annet organisasjon og system. Dessuten må du takle å omgås forskjellige mennesker i telt og på flermannsrom, sier han.

Ikke unnaluring

- Vi kan si det slik: Har du ikke vært i militæret, bør du ha en ordentlig forklaring, sier Magne Amundsen i Mercuri Urval.

Bjørn Auglend i Orkla er ikke ubetinget enig.

- Tidligere gjennomførte nesten alle førstegangstjenesten. Slik er det ikke lenger. Vi stiller derfor ikke noe krav om fullført verneplikt, sier han.
- Men har kandidaten drevet med idrett på noenlunde høyt plan, viser dette evne og vilje til å yte ekstra for å nå sine mål. Lederutdanning i Forsvaret er også positivt, for eksempel befalsskole, sier Auglend.

- Hva med siviltjeneste?

- En som har hatt siviltjeneste, har hatt to måneder lengre tjeneste enn de menige. Det signaliserer i seg selv et ekte engasjement, at du er en person som står for det du mener, sier Auglend.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Er du militærnekter og vi får inntrykk av at engasjementet er ekte, framstår du som reflektert. Men ikke dersom vi får inntrykk av at du har lurt deg unna, sier Amundsen.