Velger bort offentlig sektor

Antall søkere til høyere utdanning går kraftig ned. Utdanning rettet mot offentlig sektor er den store taperen med 20 prosent færre søkere enn i fjor.

Det er gode tider på arbeidsmarkedet, og lønningene i privat sektor øker mer enn det de gjør i det offentlige. Dette forklarer trolig ungdommens synkende interesse for offentlig rettede studier.

Ungdom vil ikke bli sykepleiere! Foto: ukjent
Ungdom vil ikke bli sykepleiere! Foto: ukjent Vis mer

Sykepleiere og lærere

Antall søkere til lærerstudiene har gått ned med mellom 20 og 25 prosent fra i fjor. Norsk Lærerlag mener at nedgangen først og fremst skyldes lave lønninger. Med en begynnerlønn for førskolelærere på 177 300 kroner er ikke yrket attraktivt nok for ungdom.

Det er også mindre populært enn før å bli sykepleier og vernepleier. Begge studier opplever nedgang i søkingen på rundt 20 prosent fra i fjor. Nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Ingjerd Hovdenakk, er enig med Lærerlaget i at lønningene er ett av de viktigste midlene for å forbedre rekrutteringssituasjonen.

-Det er ikke sykepleiermangel i Norge. Problemet er at svært mange sykepleiere velger å ikke praktisere utdannelsen sin på grunn av lav lønn og tung arbeidssituasjon, forteller Hovdenakk. -Det gjenstår å se om myndighetene forstår alvoret og benytter årets lønnsoppgjør til å forbedre situasjonen i helsesektoren.

Nyutdannede sykepleiere har i likhet med førskolelærere en begynnerlønn på 177.300. -Undersøkelser blant sykepleierne viser at det de savner mest er høyere lønn, lettere arbeidsforhold med flere stillinger per institusjon og bedre barnehagedekning, sier Hovdenakk.

Blandet for tekniske fag

Det er skrikende mangel på ingeniører. Takket være gode prognoser for denne yrkesgruppen i fremtiden opplever ingeniørhøyskolene jevn økning i søkermassen. I år er det 7 prosent flere som vil bli ingeniører enn det var i fjor.

Men ingeniørene ønsker ikke å arbeide i det offentlige. I følge en undersøkelse fra Opinion AS har 10 prosent av kommuneingeniørene i mindre distriktskommuner gått over til stillinger i privat sektor bare i løpet av siste år. Mange ingeniørstillinger i det offentlige står også ubesatt.

Både sivilingeniør- og bioingeniørutdannelsen har imidlertid en nedgang i søkermengden..

Generell svekkelse

Gode tider gjør det lettere å få jobb for ungdom som kommer rett fra videregående skole. Enklere adgang til arbeidsmarkedet fører til at færre 19-åringer begynner med høyere utdanning nå enn tidligere.

I 1996 ville nesten 18.000 19-åringer ta høyere utdanning. Selv om ungdomskullene i 1996 er omtrent like store som i år, søker nesten 5.000 færre 19-åringer utdanningsplass denne våren. Samme tendens, om enn noe svakere, finnes også i eldre årsklasser. Totalt var det i fjor 88 000 som søkte opptak til forskjellige grunnstudier. Det samme tallet i år er drøye 80 000. Dette tilsvarer en nedgang i søkermassen på nesten 9 prosent. Det meste av nedgangen kommer i utdanningstyper som retter seg mot offentlig sektor generelt og helsesektoren spesielt.