Ved oppsigelse: Når kan du, og når bør du kreve feriepengene?

Hvis du bytter jobb blir det litt vanskeligere å holde oversikten over feriepengene. Til gjengjeld blir det langt lettere å bruke opp feriepengene lenge før du skal feriere :-)

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Når du slutter i jobben, skal du ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdatoen.

Denne utbetalingen skal skje siste lønningsdag før fratreden.

Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan likevel beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Slipper du skatt hvis du venter med feriepengene til etter nyttår?

Dette er det mange som lurer på når de bytter jobb.

Svaret er enkelt:
Skattemessig blir det i prinsippet ingen forskjell om du får feriepengene før, eller etter nyttår. Det eneste som skjer er at du betaler skatten nå, i stedet for på neste års ligning.

MEN: For enkelte kan toppskatten gjøre at det lønner seg å vente med å ta ut feriepengene, dersom din gamle arbeidsgiver går med på dette.

Eksempel:
La oss si at du jobber et år i det private næringsliv, tjener svært godt, og slutter i november.

Året etter begynner du i en svært interessant, men også desidert underbetalt jobb i det offentlige. Hvis feriepengene da legges til på toppen av inntekten i opptjeningsåret (feriepengene utbetales i desember) blir det trukket toppskatt av beløpet.

Dersom din gamle arbeidsgiver går med på å ikke utbetale feriepengene før i januar måned, vil du kunne oppleve å komme under toppskattgrensen, og dermed oppleve langt mindre skattetrekk.