”Varierte oppgaver”

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Er dette en annen måte å si at du må ta enhver drittjobb som dukker opp i bedriften?

Rommer mye

Blir du slaven som må legge vekk det du holder på med og vaske kontorene når renholdsbetjenten er syk? Må du svettende kopiere 4.000 sider med styrereferater?

Eller betyr det rett og slett at jobben ikke er rutinepreget? Får du takknemlige avbrekk fra kontorstrevet?

Be om forklaring

Formuleringen ”varierte oppgaver” gir rom for tolkning. Spør på intervjuet hva det innebærer.

Be intervjuerne spesifisere om ”de andre oppgavene” er relevante eller ikke i forhold til hovedoppgavene dine.

I et mindre firma med få ansatte, har du større sjanse for å bli satt til andre og mindre attraktivt arbeid enn i større bedrifter.