Varer ærlighet lengst?

Det er bedre å være ærlig kan du kanskje si.

Hvorvidt du er gravid eller ikke vil uansett vise seg over tid. Har du ikke sagt ifra om at du er gravid, eller har du bevisst svart benektende, kan det falle arbeidsgiveren tungt for brystet.

Sjefen kan ta det som et klart tillitsbrudd, og du kan risikere å få en dårlig start på arbeidsforholdet. I tillegg kan det også være uheldig å gå rundt grue seg for å fortelle om graviditeten.

På den annen side kan det kanskje være bedre med en dårlig start, enn å ikke få jobben i det hele tatt.

Etisk betenkelig - men kan bransjen takke seg selv?

Vi kan forstå at enkelte bedrifter ikke har lyst til å ansette en ny medarbeider som rett etter ansettelsen skal ut i fødselspermisjon. På den annen sine bør varsellampene ringe hvis næringslivet skal vegre seg mot å ansette kvinner som har planlagt å bli gravide, eller som allerede er det.

Å ansette en ny medarbeider er for de fleste bedrifter en investering i fremtiden, og graviditet er som regel forbigående. Kvinner som er gravide har LANG tid igjen i yrkeslivet. Da er det kortsiktig tenkning å gjøre en kommende fødsel til en ulykkelig omstendighet.

Det er jo, heldigvis, fremdeles helt naturlig å få barn.

Hva bør du poengtere hvis du er ærlig?

  • Det er ikke lov å unnlate å gi deg jobben - selv om du venter barn. Dette slår arbeidsmiljø- og likestillingsloven fast.

  • Folketrygden dekker utgiftene til fødselspermisjon.

  • Jeg har mange yrkesaktive år igjen, har dere den rette holdningen til kvinner i arbeidslivet vil dere sikre dere en lojal medarbeider.

Hva bør du gjøre hvis du blir forbigått?

Hvis du har gitt arbeidsgiveren beskjed om at du er gravid og så ikke blir tilsatt i stillingen bør du gå videre med saken. Ta kontakt med Likestillingsombudet så fort som mulig!

De vil sette seg inn i saken og vurdere om bedriften har forbigått deg på grunn av graviditeten.