Våre tips og sjekkliste for kommende distributører!

I praksis faller 70 prosent av de nye distributørene fra innen ett år. I motsetning til hva du kanskje har fått inntrykk av, er dermed heller ikke dette en "snarvei til himmelen".

Også vi i DinSide tror at det kan være mulig å ha god suksess som selvstendig distributør.

Men da må du også regne med å jobbe hardt. Skal du lykkes må du være en liten kremmersjel, og ikke minst må du aldri glemme at din suksess er avhengig av selskapets videre ekspansjon.

Blir du fristet til å delta må du vanligvis betale en inngangsbillett. Faren er imidlertid at hele selskapet legges ned når de har kapret nok medlemmer. Resultatet er at du taper dine penger, mens bakmennene smiler fra øre til øre.

Sjekk konkurrentene!

Kontroller derfor alltid hvilke vilkår de konkurrerende selskapene tilbyr. Se nøye på standardkontraktene du blir tilbudt, og sammenlign.

Moralen må derfor være: Ikke invester mer penger enn du har råd til å tape, og har du først bestemt deg bør du være forberedt på å jobbe hardt.

Beklager, det er ingenting som kommer gratis...

Huskeliste

Det virker alltid forlokkende å tjene raske penger, men som alltid hører du ofte om de som har gjort det bra, men sjelden om de som ikke fått inn en eneste krone.

Vi har derfor satt sammen en huskeliste du bør gå igjennom før du lar deg friste:

  • 1. Varselklokkene bør ringe hvis hele virksomheten dreier seg om å rekruttere nye distributører. Da er det mye som tyder på at selskapet er et ulovlig pyramideselskap.
  • 2. Ikke delta hvis du må forplikte deg til å kjøpe dyrt utstyr, eller kostbare "startpakker". Går virksomheten overende sitter du igjen med svarteper. Enkelte selskaper opererer også med månedlige eller kvartalsvise pliktkjøp. Enda verre er det hvis du må betale i dyre dommer for obligatoriske "salgskurs". Her bør varselklokkene ringe!
  • 3. Pass på dersom du loves inntekt av salget til de nye distributørene du verver. Hvordan skal du egentlig kunne vite hvor mye de har solgt for? En slik kontrollmulighet bør komme klart fram i kontrakten du undertegner med firmaet.
  • 4. Be alltid om grundig dokumentasjon over selskapets "mirakelprodukter", og eksempler på selgere som har hatt "enorme" fortjenester.

    Det er ofte lett å la seg blende av "lokkeduer", dvs. fiktive personer som er på selskapets lønningsliste, kun for å gi et positivt inntrykk.

  • 5. Ikke si ja med en gang! Ikke signer noen avtale før du har tenkt grundig gjennom saken, og vurdert den dokumentasjonen du har fått, opp mot hva konkurrentene tilbyr.