Valg av selskapsform

Selskapsformen må tilpasses bedriftens størrelse og risiko. Har bedriften en høy omsetning, eller er den forbundet med en høy risiko, bør du velge en selskapsform der du ikke er personlig ansvarlig for gjelden.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Det er svært enkelt å etablere et selskap, sier Bjørnar Mathisen ved Narviktelefonene. Det er kun å sende inn et utfylt søknadsskjema til Brønnøysund-registrene.

Når du registrerer deg i enhetsregistret, får du også et gratis organisasjonsnummer. Dette nummeret kan du bl.a. bruke til å sikre deg no domener på Internett. Skal du drive handel, må du registrere deg i foretaksregistret. Det koster 2.650 kroner.

Enkeltmannsforetak

Dette er den minst omfattende organiseringen av en bedrift. Her stilles ingen krav til kapital, men denne formen skiller ikke mellom deg som privatperson og foretaket. Dette betyr at du står ansvarlig med hele din formue.

Skal du drive en virksomhet som innebærer stor økonomisk risiko, bør du vurdere andre selskapsformer.

Ansvarlig selskap

Et ansvarlig selskap stiller heller ingen krav til kapitalinnskudd, men på samme måte som i enkeltmannsforetak er eierne ansvarlig med hele eller deler av sin private formue.

I et rent ansvarlig selskap hefter hver enkelt deltager for hele gjelden i selskapet (solidarisk ansvarlig).

I et selskap med delt ansvar er deltakerne kun ansvarlig for sin del av gjelden(usolidarisk ansvarlig. I slike ansvarlige selskaper må det utformes en selskapsavtale som blant annet regulerer forholdet mellom deltagerne.

Aksjeselskap

Et aksjeselskap krever en startkapital på minimum 100.000 kroner, enten gjennom rene kapitalinnskudd eller gjennom driftsmidler som tas inn i driften.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne selskapsformen stiller en rekke formelle krav, og er regulert av en egen lov. Den største forskjellen fra ansvarlige selskap er at aksjeselskapet er et eget rettssubjekt og kreditorene har dermed i utgangspunktet kun dekning i selskapets egenkapital.

Merk: I visse tilfeller kan kreditorene stille styremedlemmene i et utvidet ansvarsforhold. Skal du starte et AS, må du utforme et stiftelsesdokument og vedtekter for aksjeselskapet. Et aksjeselskap må også ha en revisor tilknyttet selskapet.

Du kan lese mer om ulike foretaksformer hos Brønnøysundregistrene og på Bedin.