Utdannelse

En kronologisk oversikt over din utdannelse, og eventuelle kurs.

List opp all den utdannelsen du har. Pass på at du ikke hopper over for eksempel folkehøgskole, eller ex.phil studier. Det er fort gjort, men slike hull i CVèn gjør deg mindre attraktiv hos arbeidsgiveren.

Normalt er det allikevel ikke noen vits å gå lenger tilbake enn til videregående skole. Begynn alltid med siste studiested først.

Sett navnet på lærestedet først, så type utdanning og tilslutt tidsperiode.

Eksempel:

  • Universitetet i Oslo: Juridisk Embetseksamen med spesialfag IT-rett. Høst 1992 til 1998.

  • Universitetet i Oslo: Eksamen Philosophicum. Vår 1992.
  • Indre Gokk folkehøgskole: EDB programmering. 1991.
  • Bredtvet videregående skole: Samfunnsfaglinja. 1988 til 1991

Tilbake til 3299 TARGET="_top" title="CV guide">hovedartikkelen.