UPC: Solid pensjon

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Om UPC: UPC tilbyr kabel-TV, Internett og telefontjenester. UPC Norge har 350 ansatte med en gjennomsnittsalder på 35 år.

Arbeidstid: Ordinær arbeidstid i utgangspunktet. 08 -16 med fleksitid. Mange har
skift og turnusordning, særlig teknisk personale og kundekonsulenter. Spesialavtaler kan avtales med den enkelte.

Ferie: Standard etter ferieloven og gjeldende tariffavtaler. To ekstra dager for
alle ansatte i 2001. Fem ukers ferie i 2002.

Permisjon/videreutdanning/svangerskap: UPC gir lønn i permisjonstiden ved svangerskap også for den del som overstiger 6 X G. Alle avdelinger har budsjett for kompetansebygging. Selskapet kjører også egne opplæringsprogrammer internt
og eksternt.

Lønn: Alle har fastlønn, mange har resultatlønn. Andelene varierer fra stilling til stilling.

Arbeidsdeling/hjemmearbeid: Avhengig av jobb-type. Teknisk personale og kundekonsulenter har mindre grad av team-arbeid enn dem som jobber med utvikling.

Firmabil: Ledere og nøkkelpersonell får firmabil etter fastsatte regler, deriblant garantert kilometergodtgjørelse.

Telefon/avis: Ledere og nøkkelpersonell får dekket fasttelefon, mobiltelefon og
avis etter Statens satser.

Bedriftshelsetjeneste: Ja, kan også benyttes til privat konsultasjon.

Firmahytte: Ja, i Trysil.

UPC-klubben: Tilbud til de ansatte innen sport (trening), kultur og
samfunnsengasjement.

Kontororganisering: Flytter inn i nybygget og moderne lokaler i Nydalen i juni 2001. En kombinasjon av celle- og kontorlandskap.

Pensjon/forsikring/bank: God kollektiv forsikringsordning som dekker blant annet
familieforhold og pensjonsordninger. Gruppelivsforsikring. Inntil 70% dekningsgrad på pensjon. Avtale med Kreditkassen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kontraktsvilkår: Seks måneders prøvetid. Tre måneders oppsigelsestid. Karantene kan forekomme.

Fagorganisering: Noen få er organisert i PRIFO og EL & IT-forbundet.