Universitetet i Tromsø

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Alle våre masterstudier er i dag åpne for norske studenter, men ingen av dem har søkt til studiene, sier konsulent Tone Haug ved Internasjonalt studentkontor ved UiT.

- Unntaket er Norges Fiskerihøgskoles masterstudium i 'International Fisheries Management'. Der ble fem norske studenter tatt opp høsten 2000, sier Haug.

Studiene tas i dag av studenter fra den tredje verden og Øst-Europa med Norad- eller andre kvotestipend.

Masterstudiene er også åpne for internasjonale studenter med egen finansiering.

- Masterstudiet i visuell antropologi har stort sett samme studiemodell og undervisning som hovedfaget i visuell antropologi. Forskjellen er at de norske studentene ikke tildeles en mastertittel, sier Haug.

Masterstudier ved UiT Andre masterstudier i Norge