Universitetet i Oslo

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det 13 måneder lange ESST-studiet (Master in Society, Science and Technology in Europe) ved UiO er rettet mot norske studenter.

Også for nordmenn

- De tar først ett semester ved Universitetet i Oslo, og reiser så til et EU-universitet hvor de skriver masteroppgaven, sier internasjonal koordinator Karen Crawshaw Johansen ved UiOs Seksjon for internasjonale programmer.

- De andre masterstudiene hos oss er rettet mot internasjonale studenter, men er åpne også for norske studenter - særlig de som har tenkt å jobbe internasjonalt. I dag er det nordmenn på en del av masterstudiene, men ikke alle, sier Johansen.

Tverrfaglige

De fleste masterprogrammene ved UiO er toårige. De skiller seg likevel en del fra vanlige hovedfag, blant ved at de er tverrfaglige. Studiene er rettet mot globale spørsmål hvor UiO har spisskompetanse, for eksempel menneskerettigheter.

- Dette handler om en stadig sterkere internasjonalisering av studier i Norge. Det er kun et spørsmål om tid før masterstudier blir svært interessante for norske studenter, sier Johansen.

ESST-studiet Masterstudier ved UiO Andre masterstudier i Norge