Universitetet i Bergen

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Masterstudiene er rettet mot internasjonale studenter, men norske studenter er gitt plass på noen av programmene, sier førstekonsulent Anna Cordova ved UIBs kontor for utenlandske studenter.

Det gjelder masterstudiene 'Screen writing', 'System dynamics' og 'Public administration and organisation theory'.

Fakultetene vurderer om de vil ta opp norske studenter i hvert enkelt tilfelle. Noen av studiene går kun annet hvert år, og all undervisning foregår på engelsk.

Ønsker nordmenn

- Vi skal snart lyse ut studieplasser for norske studenter på et masterstudium i 'Public Administration'. Grunnene til at vi også vil ha norske studenter, er flere. For det første er studieopplegget gjerne annerledes enn tilsvarende hovedfag. Det blir et annet faglig opplegg. Det bør også nordmenn ha mulighet til å følge, sier førstekonsulent Helge Bjørlo ved Samfunnsvitenskapelig fakultet.

- For det andre er det lettere å intregrere utenlandske studenter dersom miljøet også inkluderer nordmenn. En miks er positivt for fagmiljøet, sier Bjørlo.

Masterstudier ved UiB Andre masterstudier i Norge