Ulovlig oppsigelse ga erstatning

Har du blitt sagt opp? Sjekk alltid om oppsigelsen tilfredsstiller kravene lovverket setter. Har arbeidsgiver gjort en feil, kan du kreve erstatning. Våre lesere fikk åtte måneders lønn.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Lovverket stiller strenge krav til hva en oppsigelse skal inneholde, og hvordan den skal overleveres.

Hvilke krav en oppsigelse må oppfylle, finner du ut ved å trykke på lenken til høyre.

Ulovlig oppsigelse ga erstatning

Dersom ikke kravene er oppfylt, er oppsigelsen ugyldig, og det kan gi deg som arbeidstager uante muligheter, noe vår historie illustrerer.

Lukrativ ekstrajobb

To av våre lesere delte i studietiden en svært godt betalt vaskejobb på kveldstid. Etter hvert fant imidlertid arbeidsgiver ut at han kunne ansette to andre personer til halve lønnen, og i tillegg kreve en ekstra vask per uke.

Arbeidsgiveren regnet ikke med at studentene ville akseptere disse vilkårene, og sendte derfor like godt oppsigelsen i posten, samtidig som han ansatte nye vaskehjelper.

Dessverre for arbeidsgiveren var den ene ansatte jus-student.

Ikke rekommandert

Ulovlig oppsigelse ga erstatning

- Jeg stusset da jeg fikk oppsigelsen i posten, men visste at en oppsigelse måtte overleveres personlig, eller sendes i rekommandert brev, for å være gyldig, sier den nå ferdigutdannede juristen.

- Vi fortsatte derfor å møte opp på vaskejobben som vanlig. Vi jobbet jo på kveldstid, og det tok derfor en god stund før vi plutselig møtte sjefen på jobben.

- Han spurte hva vi gjorde der, og vi svarte som sant var at vi vasket. Han sa vi hadde fått sparken i brevs form, og at jobben nå var overtatt av to andre til en langt lavere lønn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi ble begge provosert over framgangsmåten, og som jus-student kontaktet jeg derfor Jussbuss. Der fikk vi gratis veiledning, og ble henvist til en advokat som jobbet gratis for oss.

Erstatning

- Prosessen ble dermed overtatt av advokaten, og også vår tidligere sjef skaffet seg juridisk bistand. Advokaten til ekssjefen bodde for øvrig i Trondheim.

- Vår advokat anså oppsigelsen som klart ugyldig, og krevde at vi fikk jobben tilbake – under de opprinnelige vilkårene, eller erstatning. Dette resulterte i flere møter mellom de to advokatene, og sjefens advokat måtte derfor reise på flere turer til Oslo.

- Enden på visa ble at vi fikk full lønn i oppsigelsestiden på to måneder, i tillegg til erstatning. Erstatningsbeløpet tok utgangspunkt i hvor lang tid vår advokat mente at vi ville bruke på å skaffe en tilsvarende godt betalt jobb.

Det hele endte med at vi fikk erstatning tilsvarende seks månedslønner.

- I praksis fikk vi derfor betalt i 8 måneder, eller 32.000 kroner hver, uten å jobbe. Dette høres kanskje ikke mye ut, men for to studenter er dette svært gode penger.

I tillegg hører det med til historien at ekssjefen måtte dekke utgiftene til sin egen, og vår advokat. Det lønner seg med andre ord å følge reglene når du sier opp folk, avslutter vår kilde.

Trykk her, eller på lenken øverst til høyre i artikkelen for å se kravene til en oppsigelse.

Er du i tvil om din oppsigelse fyller kravene? Da anbefaler DinSide at du kontakter advokat, fagforening, eller benytter deg av Arbeidstilsynets svartjeneste.