Ullevål sykehus

Ullevål sykehus
Rangering goder
1: Pensjonsordning
2: Videreutdanning
3: Forsikring
4: Subsidiert/gratis barnehage
5: Mer lønn
6: Bedriftshelsetjeneste
7: Gunstige lån
8: Mer ferie
9: Fleksibel arbeidstid/hjemmejobbing
10: Treningsmuligheter
11: Telefon/klær
12: Firmahytte
13: Sparing/fond/opsjoner
14: Firmabil
15: Hus-/hagehjelp
1 er viktigst, 15 er minst viktig.
[Ugjyldig objekt (NAV)]