ULIKE STUDIER: Livslønna for menn og kvinner

Ifølge Frisch-senterets tall gir ikke tre års høyere utdanning noe særlig høyere lønn enn bare videregående skole eller ett års høyere utdanning.


Forskjellene er aller minst i offentlige sektor.

I privat sektor får du bedre betalt for slitet, tida og pengene du har investert i studiene.

Større

Disse forskjellene har økt de siste 10 årene, antagelig som følge av mer individuell lønnsfastsettelse i næringslivet.

Livsinntekten gir et statistisk presist bilde av avkastningen av utdanning. Frisch-senterets beregninger viser tydelig at teknologi- og økonomikompetanse verdsettes høyest i norsk arbeidsliv.

Kilde: Frisch-senteret, UiO.
Kilde: Frisch-senteret, UiO. Vis mer
Kilde: Frisch-senteret, UiO.
Kilde: Frisch-senteret, UiO. Vis mer