Tvist: Kan du jobbe til saken er avgjort?

Dersom du mener deg urettmessig sagt opp og saken havner i rettsapparatet, beholder du stillingen til saken er avgjort av domstolene - dersom du er fast ansatt. Men hva dersom dette skjer i prøvetida?

En viktig forskjell

- Blir du oppsagt i prøvetida, har du som hovedregel ikke rett til å sitte i stillingen mens saken behandles av domstolene. En sak kan bruke flere år på vei gjennom rettsystemet. Var du ordinært ansatt da du ble sagt opp, kan du jobbe hele denne tida. Dette gjelder altså ikke dersom du var i prøvetid, opplyser Rune Ytre Arna i Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Dersom det foreligger en skriftlig avtale mellom deg og arbeidsgiveren om at du beholder stillingen til en eventuell tvist er avgjort, er saken en annen. Men det forekommer sjelden eller aldri.