Tverrkulturelle par tjener best

NOTIS: Barnløse ektepar der en av partene har innvandrerbakgrunn, tjener bedre enn helnorske ektepar uten barn. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

For ektepar med barn er det ingen slik inntektsforskjell.

Her er tallenes klare tale for de barnløse parene:

  • Norsk mann og innvandrerkvinne: Gjennomsnittlig inntekt etter skatt var tilsammen 320 000 kroner i 1998.

  • Norsk kvinne og mann med innvandrerbakgrunn: Gjennomsnittlig inntekt etter skatt var 318 000 kroner.

  • Begge er norske: Gjennomsnittlig inntekt etter skatt var 287 000 kroner i 1998.

Med ektepar uten barn menes også alle ektepar som ikke har barna sine boende hjemme. For ektepar med barn derimot jevner forskjellen seg ut.

Eldre nordmenn

Hva kan så være forklaringen på disse overraskende forskjellene? Ulikhetene kan delvis forklarers ved at gjennomsnittlig alder hos "helnorske" ektepar er høyere enn hos ektepar hvor én av partene har innvandrerbakgrunn. Inntekt etter skatt vil som kjent falle når man blir pensjonist.

Lavest for innvandrerpar

Uavhengig av barn eller ikke, har ektepar hvor begge er innvandrere, desidert lavest inntekt etter skatt. Innvandrerpar uten barn tjener 223 000 kroner i året, mens innvandrerektepar med barn tjener i snitt 316 000 kroner tilsammen.

Norden og Vest-Europa høyest

Ser vi nærmere på familier der én av partene har innvandrerbakgrunn, finner vi på forhånd kjente mønstre. Norske menn som er gift eller samboer med kvinner fra Norden eller Vest-Europa, har høyest familieinntekt. For slike par er inntekten etter skatt gjennomsnittlig 425 000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis kvinnen derimot kommer fra Øst-Europa, er tilsvarende tall 83 000 kroner lavere.

Norske kvinner har også høyest familieinntekt etter skatt dersom ektemann eller samboer kommer fra Norden eller Vest-Europa. Litt interessant er det å legge merke til at hvis mannen kommer fra Øst-Europa er familieinntekten omtrent den samme som når mannen har bakgrunn fra Nord-Amerika. Ikke overraskende har norske kvinner som er gift eller samboer med menn fra Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika samt Tyrkia lavest familieinntekt med 333 000 kroner.