Trinn 5: Eksempel

[Ugjyldig objekt (NAV)]

EKSEMPEL:
45 karakterpoeng
+ 4 fordypningspoeng
+ 2 evt. realfagspoeng
+ 0 evt. bonuspoeng til utvalgte studier
+ 0 evt. kjønnspoeng til utvalgte studier

= 51 skolepoeng

+ 8 tilleggspoeng for alder
+ 3 tilleggspoeng for høyereutdanning/militærtjeneste/folkehøyskole

= 62 konkurransepoeng.