Trinn 4: Regn ut poeng

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Andre tilleggspoeng:

Du får tre ekstra poeng for enten høyere utdanning, militær-/siviltjeneste eller folkehøgskole.
Det er nok å ha en av disse tre for å få tre poeng. Samtidig er tre poeng det maksimale du kan få, uansett om du har både høyere utdanning, folkehøyskole og militærtjeneste.

Har du fullført et halvårig studium eller 10 vekttal får du 1,5 poeng. Det samme får du for ex. phil. med påbyggingstudium, som samlet utgjør et første-semesterstudium, eller ex.phil. i kombinasjon med fem vekttall. Kun ex. phil. gir ett poeng.

I tillegg gir en del studier ekstrapoeng for visse fag, kjønn, etnisk bakgrunn og arbeidserfaring. Andre, som Norges Idrettshøyskole, Fotojournalistutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Arkitekthøyskolen, opererer med opptaksprøver.

Besøk nettsidene til Samordna Opptak for mer detaljert informasjon.