Trinn 3: Regn ut poeng

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Alderspoeng:

Har du generell studiekompetanse eller annen godkjent utdanning, får du ekstra poeng for alder.

Fra og med det året du fyller 20 år, får du to poeng for hvert år. Du kan likevel kun få poeng for fire år, maksimum åtte poeng. Du må ha en av følgende:

  • 3-årig videregående utdanning
  • fagbrev/svennebrev
  • forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning
  • teknisk fagskole

    Du kan få alderspoeng fra og med det året du fyller 24 år der som du:

  • er kvalifisert etter 23/5-regelen
  • søker på deltidsstudium med krav om forpraksis, uansett opptaksgrunnlag.

    Besøk nettsidene til Samordna Opptak for mer detaljert informasjon.