Trinn 2: Regn ut poeng

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Fordypningspoeng:

Fordypningspoeng gis for ekstra studieretningsfag som går over to år – normalt minst åtte uketimer.

Ett ekstra studieretningsfag gir to fordypningspoeng. To fag gir fire poeng, som er det meste du kan få.

Har du gått allmennfaglig studieretning før Reform 94, får du poeng først fra og med ditt andre studieretningsfag. Det første var nemlig obligatorisk før reformen. Har du et eldre vitnemål fra et gymnas, får du automatisk fire poeng.

Reform 94-barna

Fikk du vitnemålet etter Reform 94, får du også poeng fra og med det andre på allmenne, økonomiske og administrative fag. Du får poeng for hvert studieretningsfag på 8-10 uketimer. I tillegg kan du få tre poeng for studieretningsfag på 15 uketimer og fire poeng for studieretningsfag på 20 uketimer.

I tillegg kan du få ekstra realfagspoeng for fordyping i matematikk, biologi, fysikk og kjemi fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Du får 0,5 poeng for hvert av fagene 2MX/2MY, 3MX/3MY, 2BI, 3BI, 2FY, 3FY, 2KJ og 3KJ.

Besøk nettsidene til Besøk nettsidene til Samordna Opptak for mer detaljert informasjon.