Ill.: <a href="mailto:julian-anne@sensewave.com">Anne Angelshaug</A>
Ill.: Anne AngelshaugVis mer

Trenger du ny jobb?

Har du stagnert? Lar du deg utnytte? Trenger du nye impulser? Glem den gamle yrkeslojaliteten og gjør som dagens unge: Bytt jobb!

Du går på jobben hver dag og har det trygt og godt: Kolleger du kjenner, vante omgivelser og arbeidsoppgaver du vet du behersker. Du vet hva du har og er fornøyd med det. Men lurer du deg selv?

En rekke freske fakta tyder på det. Hør bare:

  • Mer enn en tredjedel (36%) av oss gjentar de samme arbeidsoppgavene time etter time.
  • Nesten en fjerdedel (22%) har så mange arbeidsoppgaver at det er vanskelig å konsentrere seg om hver enkelt oppgave.
  • Nær en tredjedel (29%) har ikke tid til å utføre oppgavene på en skikkelig måte.

Ingen lystig lesning: Dette viste Statistisk Sentralbyrås siste levekårsundersøkelse i 1996. Kjenner du deg igjen i dette? Er du blant disse? Da er det kanskje på tide å flytte på seg.

Omstilling og endring er etter hvert blitt så vanlig i arbeidslivet at du må være i forkant. Du kan ikke lenger basere deg på å jobbe et sted halve livet - selv om det var normen for 20 år siden. Verden er ikke den samme som da. Du må rett og slett omstille deg før du blir omstilt.

Ny jobb gir bedre helse!

Er du i forkant og flytter på deg, får du mer innflytelse over jobben din enn i din nåværende jobb. Og hold deg fast:

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Dersom den nye jobben gir deg økt medbestemmelse, vil du føle at du er i stand til å håndtere endringen - i motsetning til om du blir i din nåværende stilling og får omstillingsprosessen i hodet. Resultatet er at du føler at du mestrer jobbsituasjonen bedre. Det kan faktisk gi deg bedre helse, forteller forsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Dette er hovedkonklusjonene i en fersk undersøkelse Grimsmo og kollega Anne Inga Hilsen har gjennomført. Prosjektet er en oppfølging av Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 1996.

Intensitet ikke viktig

Undersøkelsen bekrefter at yngre arbeidstagere skifter jobb oftere enn eldre. Og de mest fornøyde var de som hadde begynt hos en annen arbeidsgiver, eller hadde fått en ny stilling hos samme arbeidsgiver. Rapporten sier at:

Arbeidsmiljømessig har slik forflytning stort sett positive konsekvenser. For mange av de dette gjelder har mulighetene for selvbestemmelse og medvirkning økt, samtidig som mulighetene til faglig utvikling har blitt bedre. Derfor rapporterer de også at de opplever større arbeidsglede, mer tilfredshet med jobben og at arbeidmiljøet har blitt bedre. En del har fått redusert intensitet i jobben, den er ikke i samme grad preget av stramme tidfrister, styring fra andre, mindre arbeidsmengde og annet som kan være med på å påvirke helsa i negativ retning

Følger pengene

- Jo yngre du er, jo mindre lojal er du i forhold til arbeidsgiveren din. Det skyldes nok dels forskjell mellom generasjonene og dels at det er lettere enn før å få deg en ny jobb dersom du sier opp, mener Willy Andreassen, bedriftsrådgiver i rekrutteringsselskapet Solér Search & Consulting.

Han peker på at også lønn er en viktigere motivasjonsfaktor for å bytte jobb enn mange vil innrømme.

- De fleste snakker om jobbinnhold og karrieremuligheter, men de vil ikke innrømme at økt lønn betyr mye. Og de aller fleste får bedre lønn i den nye jobben, sier Willy Andreassen.

Med andre ord: Lønn er et argument for å bytte jobb. Ytterst få går ned i lønn når de går fra en bedrift til en annen.

Åtte og et halvt år

Gjennonsnittlig varer et norsk arbeidsforhold i åtte og et halvt år. Det er tiden mellom hver gang man bytter jobb.

Hvor lenge har du jobbet for den samme arbeidsgivereren?

Den norske gjennomsnittslønnen var ifjor 278.000 kroner.

Hvor mye tjener du?

Kanskje er det på tide å riste støvet av føttene og få deg en annen jobb?