Toppsjefenes fete lønninger

Det er absolutt mest lukrativt å være toppsjef i Sverige.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

DinSide har sett på toppsjeflønningene i Skandinavia.

I både Sverige og Norge er lønningene til konsernsjefene offentlig tilgjengelig informasjon, noe som ikke er tilfellet i Danmark.

Den klare konklusjonen er at svenske toppsjefer tjener mye mer enn deres norske kolleger. Gjerne mange millioner mer.

Hvis han har flaks, er han svensk.
Hvis han har flaks, er han svensk. Vis mer

Undersøkelsen vår viser at den gjennomsnittlige lønnen til de svenske sjefene er 135 prosent høyere enn lønnen til de norske sjefene.

Hemmelig i Danmark

Danskene er ikke åpne om hva topplederne i deres bedrifter tjener. Det eneste som betraktes som offentlig informasjon er hva hele direksjonen tjener til sammen.

Ut fra den informasjonen er det umulig å skille ut lønnen til administrerende direktør i selskapet.

Men det må likevel antas at de danske toppsjeflønningene ligger nærmere det norske enn det svenske lønnsnivået.

Fetest i Sverige

Svenskene er absolutt de som kommer nærmest et internasjonalt lønnsnivå.

Volvosjefen har en årslønn på 9,0 millioner svenske kroner, og sjefen for Ericsson AB hadde en lønn på over 7,5 millioner svenske kroner i år 2000. Og det er lønn før bonus, vel og merke.

Gjennomsnittet for de toppsjeflønningene vi sjekket i Sverige ligger godt over seks millioner svenske kroner.

Dette er ikke minst interessant sett i lyset av at vanlige svenske lønnstakere tjener mindre enn norske lønnstakere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Klikk her for å se alle de fete svenske topplederlønningene.

Norge på bunn

Norske toppsjefer har det - ikke overraskende - mindre fett enn søta bror.

Av de lønningene vi sjekket, er det sjefen i Norsk Hydro som har den høyeste fastlønnen. Lønnen var på 3,65 millioner norske kroner i år 2000. Minst var lønningsposen til konsernsjefen i Reitan-Narvesen. Han tjente 1,5 millioner norske kroner i år 2000.

Det er likevel viktig å være klar over at mange av toppsjefene har en bonus eller opsjonsordning ved siden av fastlønnen. Det vil reelt gi en noe høyere årlig fortjeneste. I lønnen er heller ikke eventuelle pensjonsordninger inkludert.

Klikk her for å se de noe svakere norske topplederlønningene.

Det er naturligvis også et poeng at de selskapene vi har sjekket er forskjellig av størrelse. Det kan også forklare en del av lønnsforskjellen mellom de to land.