Tollvesenet

I Tollvesenet begynner du som aspirant, fortsetter som tollbetjent og blir etter om lag fire år tollinspektør. Du oppholder deg i perioder på Tollskolen i Oslo, med samme lønn som når du jobber.

Aspirantperioden varer et år, og du jobber under opplæring ved et tollsted. Du søker altså på jobb direkte til et tolldistrikt, som sender deg på et tre måneders kurs i toll- og kontrollfag på Tollskolen. Da bor du billig på en av skolens hybler. Du blir lønnet i lønnstrinn 6 – 12, som utgjør fra 158.300 til 172.700 kroner.

Tollbetjentperioden varer i tre år, og lønna er fra lønnstrinn 12 – 23. Det utgjør 172.700 til 208.700 kroner. I denne perioden kan du gjennomføre et 20 måneders studieopplegg med en lesedag per uke og jevnlige innsendingsoppgaver. Når denne perioden er over, tar du et oppfølgingskurs på nye tre måneder ved Tollskolen. Deretter rykker du opp til tollinspektør. Da havner du i lønnstrinn 24 - 35, som utgjør mellom 212.600 og 252.700 kroner. Som tollinspektør binder du deg til to års plikttjeneste.

Attraktivt

Siden du på denne måten fullstendig kan blåse i studielån, får Tollvesenet svært mange søkere til de om lag 60 plassene hvert år. Søkertallene varierer, men ligger for tida på rundt 1000 søkere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Populariteten skyldes nok først og fremst at vi tilbyr en unik utdanning. Du kan ikke lære tollfaget noe annet sted. Dermed blir vårt tilbud attraktivt, forteller Ken Eilif Nilsen, kontorsjef ved Tollskolen.

Mer enn videregående

Opptakskravene er bestått videregående skole, allmennfag eller handel og kontor, og to fremmedspråk. I tillegg er det ønskelig med minimum to års høyere utdanning, men dette er ikke noe absolutt krav.

- De fleste av aspirantene har høyere utdanning, for eksempel sosiologi, psykologi, økonomi, lærerutdanning eller militær utdanning. Slik har det vært de siste årene, sier Nilsen.

Du kan heller ikke være eldre enn 30 år for å bli tatt opp.

Antall stillinger/studieplasser varierer en del fra år til år - avhengig av budsjettenes størrelse. Det statlige tollvesenet har opplevd en del nedskjæringer de siste årene.

- Det svinger i forhold til hvordan AS Norge går, avslutter Ken Eilif Nilsen.