Tjukke guttebabyer blir arbeidsdyktige menn

Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at fødselsvekt har betydning for evnenivå og dermed deltakelse i arbeidslivet.

Tjukk er bra

En studie av sammenhengen mellom menns evnenivå ved sesjon og fødselsvekt viser at menn som veide under gjennomsnittet ved fødselen, løper en større risiko for å være arbeidsledige enn de med normal vekt, melder Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). 158.026 menn, hvorav 7.255 var arbeidsledige, har inngått i studien fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, Forsvarets sanitet og Medisinsk fødselsregister.

En mulig forklaring kan være at fødselsvekt har sammenheng med hjernens vekst og utvikling, og dermed med evnenivå.

En sunn og normalvektig baby har større sjanser for å få jobb som voksen.
Illustrasjonsfoto: Daniel Berehulak/Getty Images/All Over Press. Foto: Daniel Berehulak/Getty Images/All Over Press Vis mer


Fødselsvekt kun en faktor

Heldigvis fant forskerne at fødselsvekt bare er én av faktorene som spiller inn på hvorvidt en ung mann blir arbeidsledig eller ikke. I tillegg til vekt ved fødsel og evnenivå ved sesjon, tok forskerne andre forhold i betraktning: helseforhold og sosiale vilkår som kronisk sykdom i tidlig barnealder, syv ulike sosiale oppvekstfaktorer knyttet til foreldres inntekt, uførhet og familierelasjoner, utdanningsnivå og sivilstatus.

I en tidligere studie har forskerne vist at fødselsvekt under gjennomsnittet på omtrent 3,5 kilo, vanskelige oppvekstforhold samt kronisk sykdom i barnealder er assosiert med mangel på arbeidsdeltakelse for både menn og kvinner.

Overlege Petter Kristensen ved STAMI er en av forskerne som har deltatt i studien.

- Studien vår støtter teorien om at deltakelse i arbeidslivet i ung voksen alder påvirkes av forhold tidlig i livet, samt forhold gjennom livet. Våre data tyder på at sosiale oppvekstvilkår spiller en mye større rolle enn vekst i fosterlivet og helse og sykdom i ung alder. Dette bør ha konsekvenser for forsking og forebyggende arbeid, sier Kristensen ifølge Stami.no.

Forebygging viktig

Det er kanskje ikke en oppløftende tanke at noe man ikke selv har kontroll over, nemlig fødselsvekt, kan være utslagsgivende for hvorvidt en finner arbeid i voksen alder. Derfor er det viktig å ha fokus på at forhold på fosterstadiet er så viktige, og forebygge sykdommer og undervekt.

Kilde: Statens Arbeidsmiljøinstitutt.