Tillatte støygrenser

Støyforskriften setter grenser for hvor høyt lydnivået på jobben kan være. Her er Arbeidstilsynets retningslinjer.

Bråk på jobben

  1. Tillatte støygrenser


55 dB

Arbeidstilsynets retningslinjer setter en øvre grense på 55 dB ved arbeidsforhold som stiller "store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å føre en uanstrengt samtale" - som for eksempel ved saksbehandling, klientsamtaler, i undervisning og ved møtevirksomhet. De fleste som har typiske kontorjobber kommer inn under denne kategorien.

Noen ganger kan støynivået på jobben bli for høyt. Foto: Bruno Neves. Foto: bruno neves/bruno-free Vis mer


70 dB

Neste kategori gjelder for dem som må føre samtaler, og jobber under store krav til presisjon, hurtighet eller oppmerksomhet, for eksempel i butikk, ombord i tog, på serveringssteder og lignende. Her er maks støynivå 70 dB.

85 dB

De som jobber med støyende maskiner og utstyr må belage seg på en øvre grense på 85 dB, men i denne kategorien, som blant annet gjelder verksted, industri, bygg og anlegg, er det normalt å bruke hørselsvern. Kommer støynivået over 85 dB er det dessuten påbudt med hørselsvern.

Kilde: Arbeidstilsynets faktaside om støy.