Ta utenlandsk utdanning i Norge

De fleste vet at utenlandstudier gjør deg ekstra ettertraktet på arbeidsmarkedet. Likevel kvier mange seg for å tilbringe flere år i utlandet. Nå kan du bo hjemme og få veiledning ved en norsk høyskole, men likevel få eksamenspapirer ved et utenlandsk universitet.

Ta utenlandsk utdanning i Norge

  1. Studiene

Utdanningsmarkedet er ikke som før: Høyskolene her i landet tilbyr flere og flere fag som universitetene hittil har hatt monopol på. Og du kan studere på høyere og høyere nivå: Enkelte høyskoler tilbyr i dag doktorgradsutdanning. Det regjeringsoppnevnte Mjøs-utvalgets arbeider for tid med en modernisering av utdannings-Norge. Det innebærer blant annet at flere høyskoler på sikt kan bli omgjort til universiteter, slik utviklingen har vært i Sverige. Høyskolene i Stavanger, Agder og Bodø er de hyppigst nevnte universitetskandidatene.

Resultatet vil være en ytterligere desentralisering av utdanningstilbudet her i landet, slik et av målene med distriktshøyskolene opprinnelig var.

Konkurransefortrinn

Men Mjøs-utvalget ser også på det norske gradssystemet. Utvalgets innstilling, som foreligger i månedsskiftet april/mai, forventes å foreslå en omlegging til gradene Bachelor og Master. Dermed kan vi kanskje vinke farvel til cand.mag- og hovedfagsgraden. Både universiteter og høyskoler har forsøkt å ligge i forkant av denne utviklingen, og tilbyr de nye gradene i dag. Høyskolestudiene gis oftest i samarbeid med utenlandske universiteter. Enkelte administrerer også studietilbud på doktorgradsnivå i samarbeid med universiteter i utlandet.

- Særlig høyskolene i distriktene forsøker på denne måten å trekke til seg flere studenter. De mener at kombinasjon av egne studietilbud og utenlandsk utdanning gir dem et konkurransefortrinn på utdanningsmarkedet, mener forsker Heidi Dybesland i Norsk forskerforbund. Dybesland publiserte i 1999 rapporten ’Internasjonalisering ved de norske høyere utdanningsinstitusjonene’.

Utenlandsopphold av varierende lengde

Tilbudene kan DU nyte godt av. Studietilbudene organiseres som regel slik at høyskolenes professorer, som har den nødvendige veiledningskompetansen, veileder studentene. Siden det fortsatt er få høyskoler som har tillatelse til å utdele høyere grader, deler de utenlandske universitetene ofte ut gradene. Som regel må du gjennomføre et kortere opphold ved universitetet. Lengden på oppholdet varierer fra et par måneder til ett år.

I enkelte tilfeller får du imidlertid eksamenspapirene fra de norske høyskolene. Da er det alltid spesifisert at graden er utstedt i samarbeid med det utenlandske universitetet.

Vi har funnet fram til de mest interessante tilbudene ved norske høyskoler. Vi har konsentrert oss om de vitenskapelige høyskolene, og utelatt universitetene i denne omgangen. Siden høyskolene er flere og spredt over hele landet, gir de større muligheter for deg som bor i distriktene til å skaffe deg en topputdanning uten å måtte flytte til de tradisjonelle universitetsbyene.

Klikk på linken øverst til høyre i artikkelen for å lese om studietilbudene.