Ta ansvar for din egen jobbtrivsel

Arbeidslivet er i stadig forandring, og det stiller nye krav til at vi må omstille oss, og gjøre andre arbeidsoppgaver. Om du derimot får beskjed om å ta en helt annen stilling enn du har, og ikke er fornøyd med det, kan det enkleste være å finne seg en ny jobb. For din egen trivsels, og helses, skyld.


Verden i forandring

Jobbhverdagen forandrer seg stadig, og det er naturlig. Omverdenen forandrer seg, det stilles nye krav, det forventes nye produkter og tjenester, kundene forandrer seg, verden forandrer seg... kort sagt: Arbeidslivet er ikke det samme i dag som det var i går. Eller for en måned, ett år, eller ett tiår siden.

Enhver bedrift må kunne omstille seg, og ta nye utfordringer. Derfor sier det seg selv at arbeidsoppgaver også endrer seg, eller utvikler seg. De fleste synes dette er helt greit, og mange hadde nok dessuten kjedet seg om de hadde måttet gjøre de samme tingene hele tiden, uten noen gang å få prøve noe nytt. Mennesket er tross alt nysgjerrig av natur.

Føler du deg som en brikke i et spill? Vis mer

Men det kan også oppstå problemer når en enkelt arbeidstaker blir bedt om å gjøre helt andre ting enn det hun er ansatt for å gjøre. Enhver advokat vil si at dette er et komplisert felt med mange gråsoner, derfor er det umulig å ta for seg alle mulige situasjoner som handler om omstilling.


Når stillingen din blir endret

Arbeidsgiver har nemlig styringsrett, det vil si at det er sjefen som bestemmer i bedriften. En del av hennes jobb er å påse at alle ressurser er brukt på riktig måte, enkelt sagt: At sjappa går rundt. For gjør den ikke det, kan den bli lagt ned, og da er det jo ikke noe arbeidsplass å gå til.

Uansett - sett at man er i en stilling som markedskoordinator, i et større firma. En dag får man beskjed av sjefen om at man fra neste dag jobber som opplæringsansvarlig. Noen ser på dette som en mulighet til å gjøre noe annet, til å røre litt på seg, lære noe nytt.

- Enten så synes man det er greit, eller så synes man det ikke, så enkelt er det, sier advokat Rune Nordby i Osloadvokatene, og legger til:

- Er man happy med den nye stillingen, er alle parter fornøyd. Er man det ikke, må men begynne å se etter en annen løsning.

For noen vil det være vanskelig å få beskjed av sjefen sin om at man skal gjøre helt andre ting enn det man kanskje er utdannet til, og ansatt for å gjøre. Det kan påvirke selvtillit og selvfølelse, ved at man kan føle at man kanskje ikke gjør en god nok jobb. Kanskje er denne nye arbeidsbeskrivelsen et ledd i en rekke negative hendelser - og den "nye" jobben er dråpen som får begeret til å renne over. Ifølge Asbjørn Grimsmo, forsker og psykolog ved Arbeidsforskningsinstituttet, kan mobbing ta mange former.

- Det kan være negative handlinger. Den som bestemmer om en handling er negativ eller ikke, er den som blir utsatt for den, sier han til DinSide.

Av 4.680 e-poster Arbeidstilsynets Svartjeneste har besvart hittil i år, har rundt 150 hatt endring av arbeidsoppgaver som tema. Det er altså mange som har spørsmål rundt dette, men Arbeidstilsynet kan ikke gi noe svar på hva som er rett og galt i slike situasjoner, da det er privatrett som gjelder i denne sammenhengen.

Dette sier jussen

Fra et juridisk perspektiv er det viktig å skille mellom arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse, skriver advokatfullmektig Astrid Vike Øygarden fra advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, i en artikkel på Jusstorget.no. Det problematiske er å kartlegge hvor langt styringsretten strekker seg i slike tilfeller, skriver hun. Et minstekrav er at det må være en saklig grunn til at arbeidsgiver velger å omdisponere ressursene, og forandre stillingsinstruksen til en arbeidstaker.

Hvis den nye stillingsbeskrivelsen endrer på arbeidsforholdets grunnpreg, kan det dreie seg om en endringsoppsigelse, skriver Øygarden.

- Det er en endringsoppsigelse om arbeidstaker går over i en helt ny stilling. Om man ikke ønsker å fortsette i denne stillingen, gjelder de samme vilkår som ved en vanlig oppsigelse, forklarer Nordby.

Det vil si at om du har tre måneders oppsigelsestid, gjelder det også nå, og du kan ikke gå på dagen - selv om dette er en utbredt oppfatning.

- Hvis du ikke er fornøyd med beslutningen, kan du gå til forhandlinger med arbeidsgiveren din, sier Nordby. Han anbefaler et drøftelsesmøte med ledelsen, for å se om riktig avgjørelse er tatt, og for å forsøke å løse saken i minnelighet.

Hvis saken ikke lar seg løse på denne måten, kan man gå videre med den i rettsaparatet.

Ta ansvar for egen trivsel! Foto: Audrey Johnson. Foto: Audrey Johnson Vis mer


Ta ansvar for egen trivsel

Grete Sandman, rådgiver i Arbeidslivstelefonen, mener man bør unngå å gå i konflikt med arbeidsgiveren sin. - Det å stå i konflikt, det gjør noe med et menneske, og det går ut over alle deler av livet, sier hun til DinSide. Hun anbefaler alle som får stillingen sin endret å gå i dialog med sjefen sin - og om det ikke går den veien man ønsker, om å se seg om etter en annen jobb.

- Ta ansvar for ditt eget liv og din egen trivsel, og sørg selv for at du har det bra, sier Sandman. - Jeg har snakket med alt for mange mennesker som er blitt bitre og fått livet sitt ødelagt av å være i konflikt med arbeidsgiveren sin. Det å prøve en arbeidssak for retten, er veldig kostbart, og det tar som regel veldig lang tid, gjerne to til tre år. Alt for mange sier at de ikke vil gi seg, for da har de tapt. Men hva er det egentlig de har tapt? I stedet for å bruke masse tid, energi og ressurser på å være i konflikt med arbeidsgiver, bør man heller se seg om etter andre løsninger.


Hun legger til at de færreste som vinner en slik rettssak faktisk går tilbake til arbeidsplassen de "vant" over. Og det er ikke akkurat lovende for en videre karriere å ha en konflikt med sjefen med seg i bagasjen.

- Mange synes det er lettere å skille seg enn å gå fra jobben, sier hun, og føyer seg inn i rekken etter Torleif Solstad som mener man bør skille seg fra jobben oftere enn fra kona. - Men i et arbeidsliv som forandrer seg hele tiden, kan det faktisk være sunt å flytte litt på seg. Blir man i en jobb man ikke er tilfreds med, kan det gå ut over helsa, både psykisk og etterhvert fysisk.

Kilder: Arbeidslivstelefonen, Arbeidsmiljøloven (Lovdata), Arbeidstilsynet, Jusstorget.no, Osloadvokatene.