Syk dagmamma

Streiker barnehageansatte eller lærere og du må være hjemme med barna, har du ikke krav på å kunne heve lønn, ifølge trygdelovgivningen. Situasjonen er imidlertid helt annen dersom den som har den daglige omsorgen blir syk.


Det er de samme reglene som slår inn enten ditt barn, eller barnepasser, er syke. Dette gjelder dersom barnet er under 12 år, eller under 18 år om det er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Det er imidlertid begrensninger for hvor mange dager du har rett på omsorgspenger per år. Ifølge Trygdeetatens nettsider har hver forelder krav på 10 dager per kalenderår, eller 15 dager dersom du har ansvar for mer enn to barn.

Er du alene om omsorgen for barnet har du rett på 20 dager fri med sykt barn per kalenderår om du har ett barn, og 30 dager dersom du har to eller flere barn.

Det kan i tillegg ytes 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, eventuelt 20 dager dersom en er alene om omsorgen.

Trykk her for å lese mer på Trygdeetatens nettsider.

Du har krav på minst 10 dagers fravær med omsorgspenger om barn eller barnepasser er syke. Streik derimot, kvalifiserer ikke for omsorgspenger. Illustrasjonsfoto: Jyn Meyer Foto: Jyn Meyer
Du har krav på minst 10 dagers fravær med omsorgspenger om barn eller barnepasser er syke. Streik derimot, kvalifiserer ikke for omsorgspenger. Illustrasjonsfoto: Jyn Meyer Foto: Jyn Meyer Vis mer