Svar fra Norge, Sverige, Danmark og Europa

I tabellen nedenfor ses det hva arbeidstakere i Norge, Sverige, Danmark - og Europa samlet sett - svarte.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Dette svarte arbeidstakerne*
GodeNorgeSverigeDanmarkEuropa totalt (11 land)
Høyere lønn46%20%44%42%
Lengre ferie23%14%32%23%
Pensjonsavtale14%63%15%28%
Betalt mobil/Internett10%2%7%4%
Betalt treningskort7%1%2%3%
* På spørsmålet om hvilke goder de foretrekker