Supermenneske? Dette sier egentlig stillingsannonsene

En kjapp titt i avisene avslører at en del formuleringer går igjen i de fleste stillingsannonser. Og kravene er voldsomme. Vi har sett på hva stillingsannonsene egentlig sier.

Språket i stillingsannonsene sier en god del om hvilken bransje og hva slags type jobb det er snakk om. Hovedregelen er at en en formell språkføring og utforming signaliserer at stillingen ikke er utpreget løssluppen - og omvendt.

Et annet interessant trekk er hva som ikke står i annonsene. Enkelte bedrifter anser seg selv som så attraktive at de ikke tar seg bryet med å skrive hva de tilbyr. I stedet beskriver de kun hva de krever av kandidatene.

Supermenneske?

Likevel er de fleste stillingsannonser bygd opp etter noenlunde samme lest: Først en kort presentasjon av bedriften, så litt om hvorfor en ny medarbeider er ønsket. Deretter får du vanligvis vite hvilke arbeidsoppgaver du eventuelt vil få, hvilke kvalifikasjoner og egenskaper du bør ha og hva bedriften tilbyr deg av lønn og andre goder.

Kvalifikasjonene og særlig egenskapene bedriften mener du bør ha, er gjerne omfattende. For å oppfylle alle kravene må du være et ”supermenneske” som takler en hver situasjon perfekt og samarbeider glimrende med alle dine kolleger og/eller kunder. Siden ytterst få er slike ”supermennesker”, er det håp for oss alle. Ingen av oss trenger derfor bli skremt av omfattende lister over ønskede egenskaper hos den som får jobben.

Artikkelen fortsetter under annonsen

”Varierte oppgaver”

Er dette en annen måte å si at du må ta enhver drittjobb som dukker opp i bedriften? Blir du slaven som må legge vekk det du holder på med og vaske kontorene når renholdsbetjenten er syk? Må du svettende kopiere opp 4.000 sider med styrereferater? Eller betyr det rett og slett at jobben ikke er rutinepreget? Formuleringen ”varierte oppgaver” gir rom for tolkning. Spør på intervjuet hva det innebærer. Be intervjuerne spesifisere om ”de andre oppgavene” er relevante eller ikke i forhold til hovedoppgavene dine. I et mindre firma med få ansatte, har du større sjanse for å bli satt til andre og mindre attraktivt arbeid enn i større bedrifter.

Supermenneske? Dette sier egentlig stillingsannonsene

”Hektisk arbeidsmiljø”

Er dette en pen måte å fortelle deg at du etter kort tid kan forvente hjerteinfarkt og høyt blodtrykk på grunn av stress? Eller innebærer det at du aldri kommer til å kjede deg i stillingen? Et hektisk arbeidsmiljø innebærer nok utvilsomt at du får mye å gjøre i jobben. Når forfatterne av annonseteksten tar med denne formuleringen, signaliserer de at de ønsker å ansette en som både liker og evner å jobbe i høyt tempo. Under intervjuet bør du spørre om hvor hektisk det faktisk blir. Be om å få vite om tidligere ansatte har sagt opp på grunn av arbeidstempoet.

"Noe erfaring nødvendig"

”Noe erfaring” er alt og ingenting. Betyr det at sommerjobb på bensinstasjon er relevant for en jobb i Statoil? Eller bør du ha jobbet i oljebransjen i flere år? Lederne som forfatter stillingsannonsene tar ofte med denne formueringen for ikke å ekskludere eller skremme bort kvalifiserte kandidater. Har du ingen relevant erfaring, kan du som regel la være å søke. Men har du litt erfaring, det vil si minimum noen måneder, kan du rett og slett gå glipp av jobben om du ikke søker. Noen ganger heter det ”Erfaring er ikke nødvendig. Opplæring gis”. Da er det som regel snakk om en stilling som ikke krever høyere utdanning. Enkelte bedrifter er her ute etter en ung medarbeider som de kan ”forme” etter eget ønske.

"En fordel, men ingen betingelse"

Får du ikke salgsjobben i bilbransjen dersom du ikke har jobbet i bransjen før? Må du ha et kristent livssyn eller ikke for å jobbe som IT-konsulent i Indremisjonen? Denne formuleringen signaliserer at bedriften vil ha en person med de gitte kvalifikasjonene, men vil likevel ansette noen uten dersom ingen med kvalifikasjonene søker på jobben. Det er slett ikke sikkert at firmaet får noen med de ønskede egenskapene. Dessuten kan andre egenskaper oppveie for det forfatterne av annonseteksten i utgangspunktet ønsket seg hos den de ansetter. Søk!

"Selvstendig med gode samarbeidsevner"

Er de ute etter noen som er schizofren? Skal middagen være både kald og varm? Skal eneboligen være både stor og liten? Denne standardformuleringen kan oversettes slik: Du bør være normalt omgjengelig, men ta ansvar for de oppgavene du blir pålagt. Med andre ord: Som et normalt, omgjengelig menneske både kan og ønsker du å samarbeide med andre. Likevel bør du være så selvstendig at du løser jobber effektivt på egen hånd. Spør eventuelt på intervjuet om hva som er viktigst av disse to.

"En utpreget lagspiller/teamworker"

Denne formuleringen blir mer og mer vanlig i stillingsannonser. Den sier selvsagt at du må være god til å samarbeide, men også forstås slik: "Din forgjenger var en umulig kranglefant. Nå vil vi ha en underdanig hund som vi kan herse med". Eller kanskje slik: "Her har vi nok høvdinger. Nå vil vi ha flere indianere".

"Fleksibel i forhold til arbeidstid"

Her lukter det svidde overtidstimer uten betaling og brutte parforhold. Særlig vanlig i næringslivet. Du bør være glad i å jobbe, og gjerne ugift. Spør på intervjuet om hvor mye dine (kommende) kolleger jobber, og ikke minst: Understrek at du gjerne jobber mye dersom du får tilfredstillende betaling for det.

"Lønn etter avtale/konkurransedyktig lønn"

Hvilken avtale? Er det lunsjavtalen med kjæresten? Og hvilken konkurranse? Kanskje er det kretsmesterskapet i hopp? Begge disse formuleringene signaliserer at lønna ikke fastsettes innenfor et på forhånd fastsatt system eller tariff. Med andre ord finner du dem som oftest i annonser for stillinger i private bedrifter. En ”konkurransedyktig lønn” betyr at lønna er markedstilpasset - noe som vil si at bedriften er forberedt på å betale det som må til for å få en kvalifisert person. Med andre ord: Du kan her ha høyere forhåpninger om å få innfridd dine lønnskrav. En lønn ”etter avtale” innebærer at du må forhandle mer for å få den lønna du ønsker deg.

”Send søknad med CV/søknad med attester og vitnemål”

Bør du kun sende søknaden og CV’en din? Hva med attester og vitnemål? Bør du i det hele tatt sende noe i det hele tatt? Her bør du lese annonseteksten nøye. Står det ikke spesifisert at du skal sende attestene og vitnemålene dine, bør du la være å gjøre det. Da ønsker lederne som skal gå gjennom søknadsbunken å begrense arbeidet, og sile ut de uinteressante før de går grundigere til verks. Send da en søknad pluss en fyldig CV med beskrivelse av hva du faktisk har gjort i de enkelte jobbene. Spesifiser at vitnemål og attester kan ettersendes. Hvis det står at du skal sende søknad med CV, attester og vitnemål, bør du gjøre det.

”Tiltredelse snarest mulig”

Må du begynne samme dagen som du er på intervju? Hva med før intervjuet? Eller året etter? Denne formuleringen sier at bedriften vil ha deg til å tiltre stillingen så snart som du har mulighet til det – det vil si når du har arbeidet ut oppsigelsestida i din nåværende jobb. Har du seks måneders oppsigelsestid, kan det hende du havner litt bak i køen dersom bedriften trenger noen raskt. På den annen side: Er bedriften skikkelig i beit for kvalifiserte folk med en gang, står du sterkt om du kan begynne dagen etter intervjuet.