Styr mot toppen

Se hva som skal til for å få plass rundt et styrebord. For kvinner burde det være forholdsvis enkelt: Bedriftene har nemlig ennå langt igjen for å oppnå 40 prosent kvinner i styrene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Hungrer du etter makt og deltakelse? Hvis du er kvinne, er det gode muligheter nå.

Før sommeren skal alle almenaksjeselskaper (ASA) nemlig ha en kvinneandel i styrene på minst 40 prosent - i teorien i alle fall.

Foreløpig er imidlertid kvinneandelen ikke langt over 10 prosent, og dermed er det altså noen som kommer til å få det travelt de neste tre månedene.

Dette kan bety at det blir plass til nettopp deg.

Får du plass?
Får du plass? Vis mer

Din sjanse

Men hva er dine sjanser for å få en styreplass, eller i beste fall en formannsplass?

Vi har snakket med en rekke selskaper som har spesialisert seg i styrearbeid, for å få deres synspunkter.

For er det for eksempel mulig å få en styreplass selv om du ikke har en ledende stilling i en bedrift?

NB. Tipsene er relevante for alle, uansett om du er mann eller kvinne.

Si din mening

Debatten om kvinner i styrerommene har vært heftig. Og meningene er grovt sett delt i to: De som ønsker å kvotere kvinner inn i styrene, og de som mener at kvoteringen vil ha negative følger for kvinnene.

Kvotering av kvinner

Synes du at kvinnene bør
kvoteres inn i styrene? (Avsluttet)
Nei(79%) 179
Ja(18%) 40
Ingen mening(4%) 9
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Hva mener du?
Les mer om styrearbeid i våre tidligere artikler:
De ansatte har rett til styreplass
Hvem får styreplassene?
Sett kurs for styrebordet