Studér uten artium

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Nytt er at du kan søke selv om du ikke har formell studiekompetanse. Er du blant de som ikke har gjennomført videregående skole, får du en ny sjanse.

Du kommer inn, studerer ett år og får så formell studiekompetanse og kan søke på andre studier på grunnlag av det.

Du må være 25 år eller eldre og tilfredstille kravene til realkompetanse.

Kriteriene er "betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet". Skolene/universitetene vurderer selv søkerens realkompetanse i forhold til studiene. Skjønn spiller derfor en stor rolle.

Derfor er søknadsfristen allerede 1. mars.

Mer informasjon på nettsidene til Samordna Opptak.