Studiene

Du vet at utenlandsstudier ofte gjør deg til en vinner på arbeidsmarkedet? Har du ikke lyst eller mulighet til å flytte ut av landet i flere år? Fortvil ikke. Vi har funnet fram til studier ved norske høyskoler som krever kortere opphold i utlandet - fra noen uker til et år. I de fleste tilfellene får du eksamenspapirer fra de utenlandske universitetene.

Unike tilbud

Tilbudene ved de norske høyskolene varierer en god del i kvalitet og omfang. Enkelte tilbyr kun de vanlige mulighetene for å ta en del av studiene i utlandet, som oftest gjennom utvekslingsprogrammene Erasmus og Nordplus. Andre administrerer spesielle studier i samarbeid med utenlandske universiteter. Disse unike tilbudene er det vi har konsentrert oss om.

For studiene vi har funnet fram til betaler du bare semesteravgift for den del av studiene du tar i Norge. Må du reise utenlands for ett semester eller mer, har du i de fleste tilfeller krav på støtte som utenlandsstudent fra Lånekassen. Skolepengene ved utenlandske universiterer er høye. Regn derfor med at du må ut med noen tusen av egen lomme, siden Lånekassens støtte sjelden er nok. Søknadsfristen til studiene varierer. Se høyskolenes nettsider eller ta kontakt på telefon. Vi understreker at det finnes flere liknende tilbud i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mastergrad i offentlig administrasjon (MPA)

Dette er det beste tilbudet vi har funnet fram til i denne omgang. Mastergraden tar du ved Høyskolen i Nord-Trøndelag (Steinkjer) eller Høyskolen i Sør-Trøndelag (Trondheim). Det toårige studiet organiseres i samarbeid med Handelhøjskolen i København, som utdeler graden du får. Du må levere inn den avsluttende masteravhandlingen til Handelhøjskolen i København, og må gjennomføre flere opphold ved skolen, deriblant et internasjonalt sommerseminar. Du trenger altså ikke bo permanent i København men du skriver avhandlingen. Undervisningen i Trøndelag er lagt opp som et deltidsstudium med felles samlinger. I tillegg til undervisningen, vil det være prosjektarbeid, prosjektveiledning og selvstudium mellom samlingene.

Med andre ord kan du ta studiet ved siden av vanlig jobb, dersom du klarer arbeidsbelastningen. I tillegg til avhandlingen må du ta en hjemmeksamen og levere inn skriftlige rapporter underveis. For å bli tatt opp på studiet må du ha minst 3-årig høyskoleutdanning eller en cand-mag-grad samt fem års relevant arbeidserfaring (gjerne fra offentlig administrasjon).

Mastergrad i strategi og markedsføring/teknologiledelse

Høgskolen i Stavanger tilbyr en utdanningspakke som fører fram til en mastergrad i et av disse to fagene. Du begynner med det toårige økonomisk-administrative studiet ved Høgskolen i Stavanger pluss to års påbyggingsstudier innen nyskaping og produksjonsledelse, før du tar det ettårige mastergradstudiet ved University of Paisley i Skottland, Handelshøjskole Syd i Sønderborg eller Handelshøyskolen i Århus, begge i Danmark.

Du kan også ta det tre-årige økonomi/informatikk- studiet ved Høgskolen i Stavanger pluss ett års påbygningsstudium innen produksjonsledelse, før du tar mastergraden. Du må altså reise ut av landet, men får ta utenlandsåret som en integrert del av den norske utdanningen. Dette gjør det enklere å være utenlandsstudent. Master-graden utstedes av det utenlandske universitetet.

Mastergrad i teknologiledelse (MTM) ved MIT Sloan

Norges Handelshøyskole og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) tilbyr i fellesskap et mastergradstudium i teknologiledelse (technology management). De første to semestrene av det toårige studiet tas i Norge, og er organisert i seks samlinger á fire dager. I det tredje semesteret kommer selve rosinen i pølsa: Et semesters studier ved verdensberømte Massachusetts Institute of Technology (MIT Sloan)- School of Management. Du kan altså studere ved denne verdensledende institusjonen uten å flytte til USA for flere år. Her må du imidlertid betale så mye for studiet - også i Norge - at de færreste har råd til å betale selv. Men kanskje vil arbeidsgiveren betale for deg? Totalt vil studiet koste deg langt over 200.000 kroner. Les mer om finansieringen her. Men har du penger, får du en virkelig eliteutdanning. Oppholdet gir deg også tilgang til kurs ved Harvard Business School.

Mastergrad i e-handel (MBA)

Norges Handelshøyskole tilbyr også en rekke studietilbud som gir tittelen Master of Business Administration. Et av de mest interessante tilbudene er en MBA i elektronisk handel. Studiet går over tre semestre, og er modulbasert i samlinger eller "mini-seminarer". Undervisningen vil i Norge foregå både i Bergen og i Oslo. Tre ganger i løpet av studiet arrangeres internasjonale seminarer hvor studenter ved følgende internasjonale institusjoner møtes: Handelshøyskolen i København, København, Danmark, Erasmus Universiteit, Rotterdam, Holland, Universitet zu Køln, Køln, Tyskland, Georgia State University, Atlanta, USA og Athens University of Economics and Business, Aten, Hellas.

Opptakskravene er minst fire års høyere utdanning samt tre års relevant arbeidserfaring. Studieavgiften er også her så høy at de færreste har råd til å betale selv: 160.000 kroner for hele utdanningen, og da kommer reise- og oppholdsutgifter i tillegg.

Videreutdanning i teknologiledelse


Høyskolen i Oslo tilbyr et studium i internasjonal teknologiledelse, eller IT-ledelse. Studiet passer bra for deg som ikke allerede er blitt cand.mag eller tilsvarende, og derfor ikke er kvalifisert til å begynne på et masterstudium. Opptakskravene er to-tre års høyere utdanning. Du gjennomfører det første semesteret av det ettårige studiet ved Høyskolen i Oslo, og tar det andre semesteret ved renommerte Heriot-Watt University i Edinburgh i Skottland. Her slipper du altså unna med et halvt år borte fra venner og familie. Du tar eksamen i Skottland, men får eksamenspapirer fra Høyskolen i Oslo. Målgruppen for studiet er deg "som tar sikte på en yrkeskarriere innen internasjonal virksomhet".

Mastergrad i internasjonal hotell- og reiselivsadministrasjon

Dette studiet gir deg tittelen Master of Science. Det administreres av Høgskolen i Stavanger, hvor du studerer på full tid det første året. Deretter tilbringer du ett studieår ved et av følgende fem universiteter: Cornell University (USA), Florida International University (USA), Otago University (New Zealand), Oxford Brookes University (England) eller Southern Cross (Australia). Du må altså reise fra landet i et år for å ta dette studiet. Opptakskravene er relevant treårig høgskole- eller universitetsutdanning med minimum 60 vekttall. Graden ustedes imidlertid av Høgskolen i Stavanger, avdeling Avdeling Norsk hotellhøgskole.

Mastergrad i IT og informasjonssystemer

Høyskolen i Agder tilbyr også IT-relaterte mastergradsstudier. Skolen utsteder selv mastergraden. og står for all undervisning. Men studenter kan ta et av semestrene ved universiteter i USA eller Australia. Klikk på linken, deretter på 'Avdeling for økonomi og samfunnsfag' for mer informasjon. For å bli tatt opp på studiet må du minst ha 30 vekttall studier innen IT.

Høyskolen i Agder tilbyr også et mastergradsstudium i offentlig administrasjon, men der er det ikke muligheter for å ta en del av studiet i utlandet.

Doktorgrad i ledelse og administrasjon

Høgskolen i Bodø lar deg ta en Ph.D (doktorgrad) ved Brunell University utenfor London, England, uten at du trenger å flytte dit. Du får veiledning av HiBos egne professorer, men eksamenspapirer fra University of Brunell. For å ta studiet må du ha hovedfag/mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende. Beregn noen turer over Nordsjøen, siden enkelte obligatoriske kurs ikke lar seg ta fra Bodø og omegn. Ring 75 51 72 00 for mer informasjon.