Studielånet blir dyrere

Fastrenten på studielånet går opp fra 1. juli.

Lånekassens fastrentetilbud går opp.

Fra 1. juli får du 5,8 prosent i rente, dersom du velger å binde. Dette er en økning på 0,2 prosentpoeng ved tre års bindingstid og 0,3 prosentpoeng for fem.

Den flytende renten er på 4,9 prosent fra første juli. Lånekassen anslår at den flytende renten skal øke til 5,3 prosent fra 1. september. Dette blir imidlertid ikke fastslått før i juli.

Vil ikke gi råd

På sine nettsider anbefaler Lånekassen sine kunder å se an dette før de bestemmer seg for å binde renten. Men konkrete råd om hva en bør velge, vil de ikke gi.

- Lånekassen gir ikke råd i valget mellom fast og flytende rente, sier informasjonssjef Wenche Merli. Fordelen med fast rente er bedre forutsigbarhet. Ulempen kan være at du går glipp av en eventuell rentenedgang.

Hvert kvartal

Alle lånetakerne i Lånekassen kan søke om fastrente en gang i kvartalet. Søknadsfristen er den 10. i den måneden en søker fastrente fra. Fristen denne gang er altså 10. juli.

Du kan søke via Lånekassens nettsider, eller via telefontjenesten, nummer 04545.

NB! Når perioden er over, vil du automatisk få flytende rente.