Studielån uten renter

For å slippe å betale renter på studielånet når du mister jobben må du tjene mindre enn 13.300 per måned.

Blir du arbeidsledig, slipper du å betale renter på ditt studielån...? Det er det i alle fall mange som tror, når vi tar en uformell spørrerunde til folk som har studielån.

Men dette er så absolutt en sannhet med modifikasjoner.

Rentestopp

- Blir du arbeidsledig, skjer det ikke noe automatisk. Men du kan søke om å få betalingsutsettelse og rentestopp, sier informasjonssjef i Lånekassen, Wenche Merli.


Ifølge Merli blir du først definert som arbeidsledig når du er aktiv jobbsøker, og samtidig er registrert på arbeidsledighetskontoret. I tillegg er det ikke alle som er berettiget til å få stoppet opp rentene på studielånet.

- Det er en inntektsgrense på 13.300 kroner i måneden. Det betyr at de som tjener mindre enn dette, kan søke om rentefritak. Men tjener du over dette beløpet, må du fremdeles betale renter, sier hun.

Har man samtidig barn under 16 år, vil inntektsgrensen øke med 1.330 kroner per måned, per barn.

For å få rentefritak, må du være arbeidsledig i minst tre måneder.

Avdragsutsettelse

Likevel er der fremdeles hjelp å hente for de som ikke har råd til å betale studielånet, selv om de tjener over 13.300 kroner.

Alle arbeidsledige kan nemlig søke Lånekassen om utsettelse av studielån dersom de mister jobben.

HELT ÆRLIG

Visste du at reglene var eksakt slik? (Avsluttet)
Nei(75%) 282
Ja(25%) 96
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

- Du kan totalt få utsatt lånet i tre år, hvilket tilsvarer 12 terminbeløp. Men når du har utsatt det 12 ganger, har du altså brukt opp kvoten, sier informasjonssjefen.


Så mye kan du tjene

Men hvem er det egentlig som tjener under 13.300 kroner per måned når de er arbeidsledige? I alle fall de fleste studenter som ennå ikke har klart å få seg jobb.

I tillegg folk som ikke får mer i dagpenger enn 13.300 kroner. Men hva tilsvarer det i tidligere lønn?

Aetat opplyser at dagpengersatsen er 2,4 promille av brutto årslønn. En person som tjener 300.000 kroner i utgangspunktet, vil dermed få 720 kroner per dag. Eller 15.602 kroner per måned. (Dagsatsen ganges med 21,67).

Videre kan vi regne oss frem til at en dagpengeutbetaling på 13.300 kroner i måneden (før skatt), vil tilsvare dagpengene til en person som tidligere hadde en bruttoårslønn på 255.729 kroner. Dette betyr altså at de som tjener over dette beløpet før de ble arbeidsledige, ikke kan regne med rentefritak på sitt studielån.