Studiefinansieringen i detalj

[Ugjyldig objekt (NAV)]

  • Kostnadsnormen økes fra 6.950 til 8000 kroner per måned. Utbetalt lån per år stiger derfor fra 69.500 til 80.000 kroner.

  • Stipendandelen økes fra 30 til 40 prosent, men de siste 15 prosentene utbetales når eksamen er bestått. Dette innføres først fra 1. november neste år.

  • Hjemmeboere får ikke stipend, men får samme kostnadsnorm som borteboere, altså 8.000 kroner per måned.

  • Pengene vil bli utbetalt månedlig. Første utbetaling ved semesterstart skal være på 16.000 kroner.

  • Du får lån uavhengig av hvor mye du tjener.

  • Stipendet skal behovsprøves mot inntekt og formue, men først på etterskudd når ligningsdata foreligger. Du kan altså få lavere stipendandel enn 40 prosent dersom du tjener for mye eller ikke består eksamen.

  • Du kan tjene 100.000 kroner per år uten trekk i stipendet. Det spiller ingen rolle om pengene er tjent i sommerferien eller i undervisningsåret.

  • Stipend ved sykdom og fødsel skal ikke omfattes av konverteringsordningen. Det skal altså ikke kreves eksamensresultater i disse periodene.

  • Reisestipend kan gis opp til 25 års alder, og med maksimalt 7.000 kroner per undervisningsår.

  • Ordningen med inntektsavhengig tilbakebetaling (INTB) blir opprettholdt inntil videre.