Studer tullprat og mp3

NYTT: Til høsten kan du ta flere nye og freske studier her i landet. Du kan blant annet studere krangling, Playstation, endring, historiefortelling, mp3 og DVD.

Studer tullprat og mp3

  1. De nye studiene i 2004


Det store rushet av nye studier kom med Kvalitetsreformen i fjor, men også i år er nyhetene mange.

Kjappere

De små høyskolene utmerker seg som de mest innovative når det gjelder å etablere nye studietilbud.

Antagelig er den viktigste grunnen at de forsøker å trekke til seg flere studenter på denne måten. Småskolene er dessuten mye raskere til å stable på beina studier som er tilpasset nye bransjer og yrkesretninger.

Fullt så svart/hvitt er det dog ikke. Også universitetene har etablert nye, friske studier og markedstilpassede bachelor- og mastergrader de siste to årene.

Nye dingser

  • Bachelor i medieelektronikk, Høgskolen i Gjøvik. Et meget aktuelt studium med mulige spesialiseringsretninger som mobiltelefon-, mp3- og DVD-teknologi. Slik forbrukerteknologi gjennomgår en kontinuerlig rivende utvikling, og det er vanskelig for skolene å tilby relevante studier. Men på Gjøvik er et tilbud på plass.

  • Bachelor i spill- og medieprogrammering, Høgskolen i Hedmark, Rena. På Rena, ikke langt unna, er de ikke snauere. Nå tilbyr de deg å bli programmerer av dataspill og andre medier. I tillegg har du et bachelorstudium i opplevelsesproduksjon og interaktive medier.

    Skrøner

  • Deltidsstudium i muntlig fortelling (30 studiepoeng), Høgskolen i Tromsø. Nordpå er fortellertradisjonen sterk. Dette tar Høgskolen i Tromsø nå på alvor, og tilbyr et studium i muntlig fortelling. Du kan altså studere vandrehistorier, skrøner, tullprat og uhøytydelig løgn.

  • Bachelor i retorikk, Universitetet i Bergen. Ved Universitetet i Bergen kan du studere en noe mer monden konversasjonsform, nemlig retorikk. Som filosofisk øvelse er det kommunikasjon på høyt plan eller god gammeldags krangling med ikke-folkelige ord.

  • Mastergradsstudium i endring og ledelse, Høgskolen i Molde. Kontinuerlig endring. Slik er hverdagen for mange i næringslivet. Høgskolen i Molde tilbyr derfor dette lederorienterte masterstudiet.

    Se andre nye og spennende studietilbud